แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศควรปรึกษาใครเป็นอันดับแรก
  เพื่อนสนิท
  ครูประจำชั้น
  อาจารย์แนะแนว
  ผู้ปกครอง
2. ข้อใดเป็นค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ
  ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
  มีคนรักหลายคน เป็นคนมีเสน่ห์
  การถูกเนื้อต้องตัวระหว่างชายและหญิงเป็นเรื่องธรรมดา
  ควรทดลองอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน
3. ในขณะเล่นกีฬา นักกีฬาใช้กล้ามเนื้อชนิดใดมากที่สุด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อแดง
4. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่ และออกกำลังกายด้วยการเดิน ข้อใดจะได้ประโยชน์มากที่สุด
  กระดูกยาวขึ้น
  กระดูกแข็งแรงขึ้น
  กล้ามเนื้อโตขึ้น
  เอ็น และข้อต่อแข็งแรงขึ้น
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ
  มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  มีความสามารถยืดตัวและหดตัวได้
  มีจำนวนเส้นใยคงที่
  ทำหน้าที่ยึดโครงร่างของร่างกาย
6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรู้จักตนเองและการยอมรับผู้อื่น
  ทำให้มีสมาธิเรียนได้คะแนนดี
  ทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ทำให้คบเพื่อนต่างเพศได้โดยไม่มีปัญหา
  ทำให้รู้จักใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์
7. อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของนักกีฬาวิ่งระยะไกล ควรเป็นข้อใด
  50-60 ครั้งต่อนาที
  60-70 ครั้งต่อนาที
  70-80 ครั้งต่อนาที
  80-90 ครั้งต่อนาที
8. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  การดูแลบ้านเป็นหน้าที่ของสามีและภรรยา
  ผู้ชายที่แต่งงานแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา
  เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว
  สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
9. นักวิ่งระยะสั้น ทำการฝึกซ้อมทุกวัน ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใด มากที่สุด
  สีขาว
  สีแดง
  สีชมพู
  สีเหลือง
10. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
  เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม
  การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
  ดื่มของมึนเมา
  การดูสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์