แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. นักวิ่งระยะสั้น ทำการฝึกซ้อมทุกวัน ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใด มากที่สุด
  สีขาว
  สีแดง
  สีชมพู
  สีเหลือง
2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ
  มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  มีความสามารถยืดตัวและหดตัวได้
  มีจำนวนเส้นใยคงที่
  ทำหน้าที่ยึดโครงร่างของร่างกาย
3. ในขณะเล่นกีฬา นักกีฬาใช้กล้ามเนื้อชนิดใดมากที่สุด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อแดง
4. อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของนักกีฬาวิ่งระยะไกล ควรเป็นข้อใด
  50-60 ครั้งต่อนาที
  60-70 ครั้งต่อนาที
  70-80 ครั้งต่อนาที
  80-90 ครั้งต่อนาที
5. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่ และออกกำลังกายด้วยการเดิน ข้อใดจะได้ประโยชน์มากที่สุด
  กระดูกยาวขึ้น
  กระดูกแข็งแรงขึ้น
  กล้ามเนื้อโตขึ้น
  เอ็น และข้อต่อแข็งแรงขึ้น
6. ข้อใดเป็นค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ
  ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
  มีคนรักหลายคน เป็นคนมีเสน่ห์
  การถูกเนื้อต้องตัวระหว่างชายและหญิงเป็นเรื่องธรรมดา
  ควรทดลองอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน
7. นักกีฬาออกกำลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit-up) เป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของกล้ามเนื้อส่วนใด
  กล้ามเนื้อต้นขา
  กล้ามเนื้อหลัง
  กล้ามเนื้อคอ
  กล้ามเนื้อหน้าท้อง
8. อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  โรคคางทูม
  โรคปอดบวม
  โรคอีสุกอีใส
  โรคหัด
9. เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศควรปรึกษาใครเป็นอันดับแรก
  เพื่อนสนิท
  ครูประจำชั้น
  อาจารย์แนะแนว
  ผู้ปกครอง
10. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  การดูแลบ้านเป็นหน้าที่ของสามีและภรรยา
  ผู้ชายที่แต่งงานแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา
  เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว
  สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์