ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การแบ่งประเภทของประติมากรรมใช้เกณฑ์ในข้อใด
  ปริมาตรของรูปทรง
  ความลึกของส่วนที่ถูกแกะออกไป
  วัสดุที่นำมาขึ้นรูป
  ความสูงของส่วนที่นูนขึ้นมา
2. ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
  รามเกียรติ์ + รำศุภลักษณ์อุ้มสม + ปี่พาทย์เครื่องคู่
  อิเหนา + ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ + แต่งกายยืนเครื่อง
  ผู้ชนะสิบทิศ + ปี่พาทย์มอญ + พากย์ชมดง

3. ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่น คือ
  ต้องมีบทร้องประกอบเสมอเมื่อมีการบรรเลง
  ใช้ประกอบการแสดงระบำในการแสดงละคร
  ใช้ในพิธีกรรม หรือประกอบการแสดง
  ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูง หรือพระราชพิธีเท่านั้น
4. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย
  การขับร้องที่ต้องใช้เสียงสูงมาก
  เครื่องตีที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน
  กลองที่สามารถตีเป็นเสียงต่างๆ ได้ในใบเดียวกัน
  เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ
5. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดงอย่างเหมาะสม
  สมชายนำบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาจัดแสดงเป็นละครเวทีเนื่องในวันภาษาไทย
  สมศรีแต่งกายยืนเครื่องพระ แสดงเป็นเจ้าชายในละครโรงเรียน
  สมหวังจัดสร้างเครื่องแต่งกายละครรำโดยไม่ศึกษาค้นคว้าถึงที่มาก่อน
  สมเกียรตินำละครนอกมาแสดงให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ชมฟรี
6. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของเพลงเถาไม่ถูกต้อง
  เริ่มจากทำนองที่ยาวไปหาทำนองที่สั้น
  เริ่มจากทำนองที่สั้นไปหาทำนองที่ยาว
  เริ่มจากอัตราจังหวะช้าไปหาอัตราจังหวะเร็ว
  บรรเลงโดยมีการขับร้อง หรือไม่มีการขับร้องก็ได้
7. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดงอย่างเหมาะสม
  สมชายนำบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาจัดแสดงเป็นละครเวทีเนื่องในวันภาษาไทย
  สมศรีแต่งกายยืนเครื่องพระ แสดงเป็นเจ้าชายในละครโรงเรียน
  สมหวังจัดสร้างเครื่องแต่งกายละครรำโดยไม่ศึกษาค้นคว้าถึงที่มาก่อน
  สมเกียรตินำละครนอกมาแสดงให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ชมฟรี
8. ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
  ล้างปากเป่าทรัมเป็ตด้วยน้ำ
  ล้างตัวเครื่องทรอมโบนด้วยน้ำ
  ล้างตัวเครื่องแซกโซโฟนด้วยน้ำ
  ล้างปากเป่าคลาริเน็ตด้วยน้ำ
9. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดงอย่างเหมาะสม
  สมชายนำบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาจัดแสดงเป็นละครเวทีเนื่องในวันภาษาไทย
  สมศรีแต่งกายยืนเครื่องพระ แสดงเป็นเจ้าชายในละครโรงเรียน
  สมหวังจัดสร้างเครื่องแต่งกายละครรำโดยไม่ศึกษาค้นคว้าถึงที่มาก่อน
  สมเกียรตินำละครนอกมาแสดงให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ชมฟรี
10. “...วิวัฒนาการมาจากหนังใหญ่ ต่อมาใช้ตัวโขนสลับการเชิดหนังใหญ่ที่เรียกว่าหนังติดตัวโขน เมื่อความนิยมเรื่องหนังใหญ่เลิกลงจึงนิยมแสดงโขนชนิดนี้...” จากข้อความ หมายถึงการแสดงชนิดใด
  โขนหน้าจอ
  โขนฉาก
  โขนโรงนอก
  โขนสลับฉาก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์