การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดเป็นการรับฟังเพื่อพัฒนาจิตใจ
  การฟังข่าวบันเทิง
  การฟังบรรยายธรรมะ
  การฟังเพลงคลาสสิก
  การฟังสัมมนาวิชาการ
2. ข้อใดเป็นการดูสื่อที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
  ทำหูทวนลม
  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
  ดูหนัง-ดูละคร แล้วย้อนดูตัว
3. การติดตามข่าวสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้รับสารมีจุดประสงค์อย่างไร
  เพื่อพัฒนาจิตใจ
  เพื่อรับรู้ข่าวสาร
  เพื่อประเทืองปัญญา
  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
4. ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น
  ไก่เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับนก
  เราเห็นดวงดาวชัดเจนในคืนเดือนมืด
  ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
  ที่เธอปวดท้อง ฉันคาดว่าต้องเป็นเพราะกินอาหารรสจัดเกินไป
5. การติดตามสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีจุดประสงค์ในการรับสารอย่างไร
  เพื่อพัฒนาจิตใจ
  เพื่อรับรู้ข่าวสาร
  เพื่อประเทืองปัญญา
  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
6. “ฟังหู ไว้หู”� เป็นสำนวนที่มีความหมายตรงกับการรับสื่อในข้อใด
  เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอื่นๆ
  เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอื่นๆ
  ทำใจเป็นกลางก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ
  ไม่ไว้วางใจสื่อที่ได้รับ� และไม่ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ
7. ปัญหาที่พบมากในการวิเคราะห์สารจากสื่อ คือข้อใด
  สื่อ
  ผู้ส่งสาร
  ผู้รับสาร
  สิ่งแวดล้อม
8. “การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาจเป็นโรคพยาธิ”� ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มีลักษณะอย่างไร
  เป็นความจริงตามธรรมชาติ
  มีความสมเหตุสมผล
  ไม่มีความเป็นไปได้
  มีความเป็นไปได้
9. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการฟังและการดูสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
  การจับประเด็นสำคัญ
  การตรวจสอบเปรียบเทียบ
  การวิเคราะห์ และการตีความ
  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
10. สื่อประเภทใดที่เข้าถึงผู้รับสารได้มากที่สุด
  หนังสือพิมพ์
  วิทยุ� โทรทัศน์
  คอมพิวเตอร์
  นิทรรศการ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์