แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดมิใช่ภาษาในระดับเดียวกันกับข้ออื่น ๆ
  แม้จะอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่พฤติการณ์ก็ชัดว่าเป็นการเตะถ่วง
  การมุ่งเอาชนะกันโดยปราศจากความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลเสียอันประมาณมิได้
  แนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ” กำลังได้รับการขานรับจากสังคม
  ถ้ามิใช่เกมการเมือง ไฉนจึงตัดสินใจอย่างฉุกละหุกลุกลี้ลุกลน
2. การที่นักร้องนักแสดงไทยหลายคนที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ และพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเจนนั้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะและ ธรรมชาติของภาษาตามข้อใด
  ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม
  ภาษาย่อมแตกต่างกันตามเชื้อชาติ
  ภาษามักจะสะท้อนสภาพของสังคมนั้น ๆ
  ภาษาเป็นวัฒนธรรมทางสังคม
3. ข้อใดมีพยางค์คำตายมากที่สุด
  พูดปากกล้าคารมคมเป็นกรด
  พูดประชดหมดสนุกเพื่อนลุกหนี
  พูดก้าวร้าวไม่หวั่นไหวว่าภัยมี
  พูดเสียดสีปวดแสบแปลบถึงใจ
4. ข้อความต่อไปนี้มีคำซ้อนจำนวนกี่คำ�� มารดาอบรมปริญญามาอย่างดีเลิศ เขามีมารยาทที่ขัดเกลามาเป็นอย่างดี เมื่อมาทำงานเขาจึงไม่ล่วงเกิน ผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยงงอนในการทำงานกับมิตรสหาย
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
5. ประเภทของคำในข้อใดต่างกับข้ออื่น
  กลมกลืน หนักแน่น บีบคั้น ล่มจม
  แก้หน้า ถ่อมตัว เข้าหม้อ ถอดสี
  ฟืนไฟ เสื้อแสง ปากคอ ร่ำเรียน
  โยกโย้ ทรุดโทรม คลอนแคลน ถากถาง
6. ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจแต่จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าเพราะ พื้นฐานของประเทศมีการ ผลิตแบบเกษตรกรรมข้อความนี้มีคำซ้อนและคำสมาสกี่คำ
  คำซ้อน 2 คำ คำสมาส 2 คำ
  คำซ้อน 3 คำ คำสมาส 3 คำ
  คำซ้อน 3 คำ คำสมาส 4 คำ
  คำซ้อน 4 คำ คำสมาส 3 คำ
7. ข้อใด ไม่ใช่ สำนวนภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ รายละ 300 บาท
  ในอดีตแหล่งน้ำของไทยมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
  การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  ปัจจุบันโทรศัพท์ได้วิวัฒนาการให้มีความสามารถในการใช้ที่ทันสมัยขึ้น
8. คำประพันธ์ข้อใดไม่มีพยางค์เปิด
  ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ
  ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
  โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง
  ทั้งจากบางจากไปใจระบม
9. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างกับข้ออื่น
  ขึ้น
  คับ
  ซึ้ง
  นก
10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุด
  เซ่งเล่าเหตุการณ์น่าตื่นเต้นพร้อมทำตาเลิ่กลั่ก
  หากสังเกตเตาอบจะพบว่ามีสิ่งผิดปกติติดอยู่
  กว่าจะมาถึงที่นี่ได้ แรก ๆ เขาทำท่าไม่อยากมา
  น้ำเชี่ยวกรากอย่างนี้ ไม่มีกบอยู่อย่างแน่นอน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์