สมการ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. (40+95)*x = 270x = ?
  1
  3
  2
  4
2. 2x+18 = 30x = ?
  4
  5
  3
  6
3. x-35 = 28x = ?
  63
  62
  61
  60
4. y*37 = 185y = ?
  6
  8
  4
  5
5. x+15 = 27x = ?
  10
  11
  16
  12
6. x+30 = 250y-70 = 16x-y = ?
  115
  128
  149
  134
7. x+y = 26x-y = 18x และ y เท่ากับเท่าไรตามลำดับ
  22, 4
  23, 5
  23, 4
  24, 2
8. x+y+z = 14x-y-z = 6x*y-z = 18x, y, z เท่ากับข้อใด
  11, 2, 3
  11, 2, 2
  10, 2, 2
  14, 2, 3
9. 134-78-y = 56y = ?
  0
  1
  2
  4
10. x/2 = 167x = ?
  336
  334
  339
  332
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์