เรื่อง จำนวนนับ ป.6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 1,263,572 ........... 2,543,677 3,150,210 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  2,543,690
  2,543,667
  3,015,466
  3,112,466
2. 123,462,115 ตัวเลข 2 มีค่าต่างกันเท่าไร
  19,998,000
  19,990,000
  19,989,000
  19,980,000
3. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,285,112 กับ 5,601,433 มีค่าต่างกันเท่าไร
  2,200,000
  2,300,000
  2,250,000
  2,350,000
4. 2,564,300 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด
  2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 30
  2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 400 + 30
  2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 300
  2,000,000 + 50,000 + 6,000 + 400 + 30
5. ข้อใดถูกต้อง
  765,433 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เป็น 765,430
  1,820,511 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เป็น 1,830,000
  3,217,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เป็น 3,200,000
  2,452,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน เป็น 3,000,000
6. ข้อใดถูกต้อง
  1,265,433 < 1,265,422
  2,670,367 > 2,760,637
  1,299,466 < 1,299,446
  3,102,372 > 3,012,382
7. ตัวเลข 3 ข้อใดมีค่าเท่ากับ 300,000
  2,130,455
  1,360,120
  1,113,640
  1,042,300
8. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
  1,203,466 2,135,443 2,153,553 3,462,544
  2,610,445 2,609,543 2,813,000 2,810,535
  3,511,020 3,115,021 3,102,671 3,340,525
  3,802,979 3,702,797 2,941,200 2,814,300
9. ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  10,463,821
  21,682,020
  18,362,500
  46,558,000
10. 4,560,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนใด
  4,554,010
  4,565,400
  4,568,500
  4,563,121
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์