ข้อสอบมาตราฐานชั้น ม.1 ชุด 1/2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ศิลาจารึก ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  หลักฐานชั้นต้น ประเภทลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานชั้นรอง ประเภทลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานชั้นต้น ประเภทไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานชั้นรอง ประเภทไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. หลักฐานที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
  4
  การนับถือศาสนาเดียวกัน
  ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
  มีความเป็นอยู่เหมือนคนไทยในปัจจุบัน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับผู้เป็น
  1
  คาบสมุทรมลายู
  ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
  ตอนใต้ของจีน
4. การศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นรองมีประโยชน์จากอะไร
  ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่า
  ไม่เสียเวลาในการค้นหาหลักฐาน
  เป็นแนวทางในการศึกษาเบื้องต้น
  ประหยัดเวลาและงบประมาณ
5. เราใช้หลักฐานทางโบราณคดีเพื่อศึกษาเรื่องราวสมัยใด
  สมัยใหม่
  สมัยกลาง
  สมัยปัจจุบัน
  สมัยก่อน และสมัยประวัติศาสตร์
6. เหตุผลที่สนับสนุนว่า คนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตมีอยู่หลายประการ
  3
  สำเนียงการออกเสียงสอดคล้องกัน
  พบจารึกใช้ตัวอักษรคล้ายๆ ของไทย
  พบร่องรอยการปลูกข้าวและตั้งบ้านเรือนที่มีใต้ถุนสูง
7. ตอนใต้ของจีนบริเวณใดที่นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทย
  มณฑลเซี่ยงไฮ้
  มณฑลยูนนาน
  มณฑลปักกิ่ง
  มณฑลเทียนสิน
8. หากต้องการศึกษายุคสำริดในประเทศไทย นักเรียนสามารถศึกษาได้จากที่ใด
  บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติตามข้อใด
  เชื่อมั่นในตนเอง
  ชอบสืบเสาะ ค้นหา
  พูดภาษาอังกฤษเก่ง
  ฐานะดี มีการศึกษาสูง
10. ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  1
  ยุคสำริด
  ยุคเหล็ก
  ยุคหินเก่า
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์