คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 126 + 45 = ?
  171
  167
  168
  197
2. 451 + 9 = ?
  459
  453
  460
  456
3. 187 + 456 = ?
  643
  659
  644
  758
4. 159 + 78 = ?
  237
  247
  257
  287
5. 459 + 1 = ?
  450
  440
  460
  490
6. 56 + 123 = ?
  156
  415
  123
  179
7. 178 + 56 = ?
  234
  264
  458
  454
8. 999 + 2 = ?
  1012
  1230
  1001
  1548
9. 169 + 54 = ?
  551
  451
  461
  223
10. 126 + 4 = ?
  130
  156
  131
  312
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์