คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 2475 - 674 = ?
  1801
  1796
  1798
  1768
2. 169 + 54 = ?
  551
  451
  461
  223
3. 456 + 101 = ?
  489
  557
  957
  556
4. 178 + 56 = ?
  234
  264
  458
  454
5. 169 + 415 = ?
  579
  584
  656
  987
6. ( 303 ÷ 101 ) + 101 = ?
  92
  106
  104
  102
7. 56 + 123 = ?
  156
  415
  123
  179
8. 459 + 1 = ?
  450
  440
  460
  490
9. 126 + 4 = ?
  130
  156
  131
  312
10. 123 + 7 = ?
  127
  129
  128
  130
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์