การคูณ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 2x3 เท่ากับเท่าไร
  4
  5
  6
  7
2. 2x0 เท่ากับเท่าไร
  2
  1
  0
  3
3. 11x11 เท่ากับเท่าไร
  120
  121
  122
  123
4. 5x5 เท่ากับเท่าไร
  10
  15
  20
  25
5. 2x6 เท่ากับเท่าไร
  8
  9
  11
  12
6. 3x3 เท่ากับเท่าไร
  7
  8
  9
  10
7. 2x9 เท่ากับเท่าไร
  11
  13
  15
  18
8. 12x12
  140
  141
  143
  144
9. 2x11 เท่ากับเท่าไร
  13
  22
  23
  24
10. 4x4 เท่ากับเท่าไร
  14
  15
  16
  19
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์