การวัดความยาวและพื้นที่

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ที่ดินแปลงหนึ่ง ยาว 30 วา กว้าง 16 วา� คิดเป็นกี่ไร่
  1� ไร่
  1.2� ไร่
  3.2� ไร่
  5.4� ไร่
2. นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีฐานยาว 40 วา สูง 45 วา นาแปลงนี้มีเนื้อที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  1 ไร่ 3 งาน
  2 ไร่�1 งาน
  2 ไร่ 3 งาน
  3 ไร่ 1 งาน
3. จากรูป ส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางวา
  346 �ตารางวา
  363� ตารางวา
  452� ตารางวา
  483� ตารางวา
4. สนามหญ้าแห่งหนึ่ง กว้าง� 18� เมตร ยาว� 17� วา �สนามมีพื้นที่กี่ตารางเมตร
  320� ตารางเมตร
  434� ตารางเมตร
  518� ตารางเมตร
  612� ตารางเมตร
5. นาแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 2 ไร่2 งาน 50 ตารางวา� ต้องการใส่ปุ๋ย� 40 กรัมต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร ถ้าใส่ปุ๋ยในนาทั้งหมดจะต้องใช้ปุ๋ยกี่กิโลกรัม
  132� กิโลกรัม
  148 �กิโลกรัม
  156� กิโลกรัม
  168� กิโลกรัม
6. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
  1� ตารางฟุต� เท่ากับ� 144� ตารางนิ้ว
  2 ตารางเมตร เท่ากับ� 1� ตารางวา
  1 นิ้ว เท่ากับ 2.54� เซนติเมตร
  2 เมตร� เท่ากับ� 1 วา
7. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านทั้งสามยาว 5, 12� และ 13 เซนติเมตร พื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้เป็นเท่าไร
  30� ตารางเซนติเมตร
  32.5� ตารางเซนติเมตร
  60� ตารางเซนติเมตร
  65� ตารางเซนติเมตร
8. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่ง� มีด้านคู่ขนานยาว 5 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร อยู่ห่างกัน 3.2 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้มีพื้นที่เท่าไร
  16.4�� ตารางเซนติเมตร
  18.2 ��ตารางเซนติเมตร
  20.8� ตารางเซนติเมตร
  41.6�� ตารางเซนติเมตร
9. ลวดเส้นหนึ่งยาว 18 เซนติเมตร นำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ปลายทั้งสองข้างพบกันพอดี รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดขึ้นมีพื้นที่เท่าไร
  12.25� ตารางเซนติเมตร
  16.00� ตารางเซนติเมตร
  20.25� ตารางเซนติเมตร
  25.00� ตารางเซนติเมตร
10. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง� มีเส้นรอบรูปยาว 18 เซนติเมตร ถ้าด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง 4 เซนติเมตร �รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีพื้นที่เท่าไร
  22.75� ตารางเซนติเมตร
  18.25� ตารางเซนติเมตร
  16.25� ตารางเซนติเมตร
  13.75� ตารางเซนติเมตร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์