Choose the correct group of words.

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. Choose the correct group of words.spaghetti
  Date
  Food
  Drink
  Country
2. Choose the correct group of words.mushroom
  Date
  Drink
  Country
  Food
3. Choose the correct group of words.Yemen
  Date
  Drink
  Country
  Food
4. Choose the correct group of words.sandwich
  Drink
  Country
  Date
  Food
5. Choose the correct group of words.durian
  Date
  Country
  Food
  Drink
6. Choose the correct group of words.Columbia
  Country
  Food
  Date
  Drink
7. Choose the correct group of words.beverage
  Date
  Drink
  Food
  Country
8. Choose the correct group of words.Russia
  Date
  Food
  Country
  Drink
9. Choose the correct group of words.Saturday
  Date
  Food
  Country
  Drink
10. Choose the correct group of words.Lebanon
  Drink
  Food
  Country
  Date
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์