ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาฮินดู
  พระพุทธศาสนา
2. คำสอนของพระเยซู ไม่เน้น เรื่องใด
  การทำพิธีกรรมบูชาพระเจ้า
  จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  ความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
  การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน
3. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
  ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
  ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
  ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
4. การทำลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  พระพรหม
  พระศิวะ
  พระนารายณ์
  พระตรีมูรติ
5. เทวทูตที่นำโครงการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกรุอานมีชื่อว่าอะไร
  อาลี
  มาลาอิกะ
  ญิบรออีล
  อิซรออีล
6. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
  ศาสนาและนักบวช
  รูปเคารพและศาสนสถาน
  นักบวชและศาสนพิธี
  ศาสนพิธี และหลักคำสอน
7. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิดกินขนมปังและดื่มไวน์ในบาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
  ศีลกำลัง
  ศีลแก้บาป
  ศีลล้างบาป
  ศีลมหาสนิท
8. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
  ซูฟี
  ชีอะห์
  วาฮาบี
  ซุนนี
9. “บุคคลใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  โมเสส
  พระเยซู
  มหาวีระ
  มูฮัมมัด
10. ข้อใดไม่ตรงกับปรมาตมัน
  พรหมัน
  โมกษะ
  ชีวาตมัน
  วิญญาณสากล
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์