ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
  ศาสนาและนักบวช
  รูปเคารพและศาสนสถาน
  นักบวชและศาสนพิธี
  ศาสนพิธี และหลักคำสอน
2. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
  ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
  ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
  ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
3. คำสอนของพระเยซู ไม่เน้น เรื่องใด
  การทำพิธีกรรมบูชาพระเจ้า
  จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  ความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
  การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน
4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาฮินดู
  พระพุทธศาสนา
5. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิดกินขนมปังและดื่มไวน์ในบาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
  ศีลกำลัง
  ศีลแก้บาป
  ศีลล้างบาป
  ศีลมหาสนิท
6. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
  ซูฟี
  ชีอะห์
  วาฮาบี
  ซุนนี
7. “บุคคลใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  โมเสส
  พระเยซู
  มหาวีระ
  มูฮัมมัด
8. การทำลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  พระพรหม
  พระศิวะ
  พระนารายณ์
  พระตรีมูรติ
9. เทวทูตที่นำโครงการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกรุอานมีชื่อว่าอะไร
  อาลี
  มาลาอิกะ
  ญิบรออีล
  อิซรออีล
10. ข้อใดไม่ตรงกับปรมาตมัน
  พรหมัน
  โมกษะ
  ชีวาตมัน
  วิญญาณสากล
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์