ยาเสพติด

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ฝิ่นออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาทและกระตุ้น
2. สารชนิดใดที่มีอยู่ในสุรา
  ทาร์
  นิโคติน
  ไฮโดรคาร์บอน
  เอทิลแอลกอฮอล์
3. ข้อใดไม่ใช่สารเสพติดธรรมชาติ
  ฝิ่น
  กระท่อม
  กัญชา
  ทินเนอร์
4. สารเสพติด หมายถึงอะไร
  สารหรือยาที่ต้องการเสพ
  สารหรือยาที่ฉีดมีผลต่อตัวเรา
  สารหรือยาที่เสพและมีความต้องการ
  สารหรือยาที่เสพเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ
5. เฮโรอีน จัดเป็นสารเสพติดที่สอดคล้องกับข้อใด
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 1
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 2
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 3
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 4
6. โรคใดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่
  โรคไต
  โรคหัวใจ
  โรคมะเร็งปอด
  โรคถุงลมโป่งพอง
7. ข้อใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมากที่สุด
  ทรัพย์สิน สุขภาพ
  ทรัพย์สิน ชื่อเสียง
  ชื่อเสียง เพื่อน
  เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพใจ
8. สารเสพติดประเภทออกฤทธิ์กดประสาทจะก่อให้เกิดอาการแบบใด
  ริมฝีปากแห้ง
  เกิดภาพหลอน
  ควบคุมตนเองไม่ได้
  สมองมีอาการมึนงง
9. สารเสพติดมีลักษณะสำคัญอย่างไร
  เป็นสารที่ใช้ฉีด
  เป็นสารที่ใช้เสพ
  เป็นสารที่เสพบางครั้ง
  เป็นสารที่เสพอย่างต่อเนื่อง
10. กระท่อมออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาทและกระตุ้น
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์