ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ประโยคในข้อใดเป็นการสื่อสารที่แตกต่างจากพวก
  ทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
  พ่ออยู่ที่ไหน
  เมื่อไรเขาจะเข้ามา
  ฉันทำอะไรก็ผิดไปหมด
2. ข้อใดเป็นประโยคสองส่วน
  ลดพัดแรง
  งามกางร่ม
  เกดเล่นนำทะเล
  ฝ้ายขายน้ำแข็งใส
3. คำใด สะกดถูกต้อง
  อนุรักษ์
  มัคคุเทศ
  จำนง
  บิณฑบาตร์
4. ข้อใดคือคำลงท้ายในจดหมายถึงเพื่อน
  รักเธอเสมอ
  รักและคิดถึง
  คิดถึงเสมอ
  คิดถึงจากใจ
5. ข้อใดคือการพัฒนางานเขียน
  การได้รับรางวัลจากการเขียน
  การเขียนเรื่องใหม่ที่มีความยาก กว่าเรื่องเดิม
  การเขียนเรื่องใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
  การปรับปรุงงานเขียนให้สมบูรณ์
6. ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาเป็นความหมายของข้อใด
  ไก่ได้พลลอย วานรได้แก้ว
  คางคกขึ้นวอ
  หัวล้านได้หวี
  วัวหายล้อมคอก
7. ข้อใดเป็นประโยคสองส่วน
  พ่อซื้อขนม
  แม่ซักผ้า
  พลอยทำงาน
  แบงปีนเขา
8. เขาตั้ง.........ไว้ว่าจะเป็นครูที่ดี ควรเติมคำใดในช่องว่าง
  ปณิธาน
  อุปมา
  อุทาน
  อุปไมย
9. ข้อใด คือภาษาที่ใช้ในการเขียน
  ลูกสาว
  บุตรสาว
  เมีย
  ผัว
10. กาย์ยานี 11 ในบทมี 4 วรรค วรรคหน้ากี่คำ? วรรคหลังกี่คำ?
  4, 6
  8, 8
  4, 4
  4, 6
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์