ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ใช่วิธีการย่อความ
  อ่านเรื่องอย่างละเอียด
  ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อ
  เขียนคำนำการย่อความตามแบบ
  เขียนชื่อเรื่องก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้
2. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง ในหลางเสด็จ........อิตาลี่
  ประภาษ
  ประพาส
  ประภาส
  ประพาต
3. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
  เธอจะไปไหนตอนนี้
  แม่พูดว่า นิดจะไปไหนลูก
  คุณลุงมีสิ่งของ......มากมาย
  (ใครจะไปตลาดบ้าง) นกถาม
4. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
  2,500 + 500 = 3,000
  โทรศัพท์ 0.2622.2999
  บ้านเลขที่ 142 - 143
  “ผมรักแม่ครับ” แดงพูด
5. ข้อใด มีความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง
  ตัวเองทำผิดทำไม่ดี แล้วกลับไป โทษผู้อื่น
  ทำเรื่องที่สงบไปแล้วให้วุ่นวายขึ้น มาอีก
  หลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  ตกใจ ใจหาย
6. สรรพนามแทนพระสงฆ์ ควรเป็นคำใด
  เขา
  พระองค์
  ท่าน
  แก
7. ข้อใดคือคำลงท้ายในจดหมายถึงครู
  ด้วยความเกรงใจ
  ด้วยความศรัทธา
  ด้วยความยำเกรง
  ด้วยความเคารพ
8. สำนวนในข้อใดมีความหมายคล้ายกับ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
  เข้าคอ
  เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา
  เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
9. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรง ที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นัก หนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวี จึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
  การถ่ายทอดความจริงและความ สามารถทางภาษา
  การเป็นคนช่างฝันและอยู่กับความ จริง
  การใช้ภาษาของนักหนังสือพิมพ์ และนักเขียน
  ความแตกต่างระหว่างนักเขียนกับ นักข่าว
10. ข้อใด มีความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า หายเข้าครีบเมฆ
  ตกใจ ใจหาย
  หลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  ตัวเองทำผิดทำไม่ดี แล้วกลับไป โทษผู้อื่น
  ทำเรื่องที่สงบไปแล้วให้วุ่นวายขึ้น มาอีก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์