แบบทดสอบภาษาไทย ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการอ่านฉลากยา หรือเอกสารกำกับยา
  ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  ใช้ยาได้ถูกต้องและปลอดภัย
  ทำให้ทราบข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา
  ทราบวัน เดือน ปี ที่ผลิตยา และวันหมดอายุของยา
2. “พี่ขับรถวนเวียนไปมา ทำให้ฉันมึนหัวจนอยากอ้วก” จากข้อความควรใช้คำสุภาพแทนคำว่า หัว และ อ้วก ตามข้อใด
  ศีรษะ / คายอาหาร
  สมอง / ขย้อน
  ศีรษะ / อาเจียน
  กะโหลกศีรษะ / บ้วนอาหาร
3. ใครมีมารยาทในการอ่าน
  อิ๋วพับมุมหนังสือเพื่อที่เวลาอ่านครั้งต่อไปจะได้ทราบว่าอ่านถึงไหน
  อ้อมอ่านหนังสือในใจในห้องสมุด
  โออ่านหนังสือไปพลาง รับประทานอาหารไปพลาง
  แอ้ยื่นศีรษะเข้าไปอ่านหนังสือที่เพื่อนกำลังอ่านอยู่
4. ข้อความใดไม่มีคำอุทานเสริมบท
  เข้ามากินน้ำกินท่าเสียก่อนสิ
  รีบๆ ทำเข้า มัวแต่นั่งเศร้าโศกอยู่นั่นแหละ
  เธอจะร้องห่มร้องไห้ทำไมให้เสียเวลา
  คุณควรเข้าวัดเข้าวาเสียบ้างนะ จิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน
5. ใครปฏิบัติตนในการเขียนย่อความไม่ถูกต้อง
  หญิงบันทึกใจความสำคัญก่อน จึงนำมาเขียนเรียบเรียงด้วยสำนวนตัวเอง
  แก้มอ่านเรื่องที่จะย่ออย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วจึงบันทึกใจความสำคัญ
  จอยเขียนย่อนิทานตามรูปแบบการย่อนิทาน
  กุ๊กใช้อักษรย่อเพราะจะได้ไม่ต้องเขียนคำยาวๆ
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยค 2 ส่วน
  ฝนตกหนักมาก
  นิดหัวเราะเสียงดัง
  ลิงปีนต้นมะพร้าว
  น้องว่ายน้ำอย่างสนุกสนาน
7. 35.
  1
  แด่
  แก่
  เพื่อ
8. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการคัดลายมือ
  เขียนเส้นตัวอักษรหนักเท่ากันทุกตัว
  เขียนเว้นช่องไฟให้เท่ากันสม่ำเสมอ
  เขียนตัวอักษรเรียงจากเล็กไปหาใหญ่
  ขีดฆ่าคำที่เขียนผิด แล้วเขียนคำนั้นใหม่
9. เวลา 10.00 น. อ่านว่าอย่างไร
  เว - ลา - สิบ - จุด - สูน - สูน - นา - ลิ - กา
  เว - ลา - สิบ - จุด - สูน -สูน - นอ
  เว - ลา - สิบ - นา - ที
  เว - ลา - สิบ - นา - ลิ - กา
10. การเขียนจดหมายถึงแม่ ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
  สวัสดีครับคุณแม่ที่นับถือ
  กราบเท้าคุณแม่ที่น่ารัก
  กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ
  คุณแม่ที่รัก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์