วิกฤตพลังงาน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. เหตุการณ์ใดก่อให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
  การขึ้นน้ำมันของโลกกลุ่โอเปค
  การเกิดสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก
  การขึ้นน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศสิงคโปร์
  การขึ้นราคาทองคำ และความผันผวนของราคาหุ้น
2. พลังงานทดแทนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
  ลดปัญหามลพิษจากการใช้พลังงาน
  ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่สุขสบาย
  ทำให้เศรษฐกิจมีความขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
3. ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทน
  พลังงานชีวมวล
  พลังงานจากคลื่น
  พลังงานจาดนิวเคลียร์
  ความร้อนใต้พิภพ
4. การผลิตไฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  มลพิษทางดิน
  มลพิษทางน้ำ
  ป่าไม้ถูกทำลาย
  มลพิษทางอากาศ
5. สาเหตุสำคัญข้อให้ประเทศไทยสนใจศึกษาพลังงานทดแทน
  การใช้น้ำมันทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  น้ำมันมีราคาแพง
  ต้องการพัฒนาเทคโนโลยี
  ต้องการแข่งขันกับต่างประเทศ
6. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
  สูบน้ำ
  คมนาคม
  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
7. การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยอยู่ในระดับใด
  การสำรวจแหล่งพลังงานทดแทน
  ติดตั้งเครื่องต้นแบบเพื่อสาธิต
  การประชาสัมพันธ์ให้ประชนทราบ
  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
8. ประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ควรสร้าง เพราะเป็นการลงทุนต่ำ และได้ผลตอบแทนสูง
  ควรสร้าง เพราะจะมีรายได้จากการผิตไฟฟ้าขายให้เพื่อนบ้าน
  ไม่ควรสร้าง เพราะเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้
  ไม่ควรสร้าง เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน
9. ปัจัยใดทำให้ค่าความเข้มพังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศในทวีปยุโรป
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษะภูมิอากาศ
  อยู่ใกล้ทะเล
  ที่ตั้งของประเทศ
10. หลังจากเกิดวิกฤตการณ์พลังงานจะเกิดเหตูการณ์ใดตามมาในอันดับแรกซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
  ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาหุ้นผันผวน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์