วิกฤตพลังงาน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ปัจัยใดทำให้ค่าความเข้มพังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศในทวีปยุโรป
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษะภูมิอากาศ
  อยู่ใกล้ทะเล
  ที่ตั้งของประเทศ
2. ประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ควรสร้าง เพราะเป็นการลงทุนต่ำ และได้ผลตอบแทนสูง
  ควรสร้าง เพราะจะมีรายได้จากการผิตไฟฟ้าขายให้เพื่อนบ้าน
  ไม่ควรสร้าง เพราะเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้
  ไม่ควรสร้าง เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน
3. ข้อใดเป็นวิกฤตการณ์พลังงาน
  การใช้พลังงานฟุ่มเฟือย
  ปริมาณน้ำมันสำรองลดลง
  ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น
  กลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกขึ้นราคาน้ำมัน
4. ข้อใดเป้นแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาการลดลงของโอโซน
  ปลูกต้นไม้
  ใช้พลังงานหมุนเวียน
  ไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล
  ลดการใช้สารซีเอฟซี
5. สาเหตุสำคัญข้อให้ประเทศไทยสนใจศึกษาพลังงานทดแทน
  การใช้น้ำมันทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  น้ำมันมีราคาแพง
  ต้องการพัฒนาเทคโนโลยี
  ต้องการแข่งขันกับต่างประเทศ
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
  ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะ
  พลังงานสำหรับห้องเย็น
  อบแห้งพืชผลทางการเกษตร
7. เหตุการณ์ใดก่อให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
  การขึ้นน้ำมันของโลกกลุ่โอเปค
  การเกิดสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก
  การขึ้นน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศสิงคโปร์
  การขึ้นราคาทองคำ และความผันผวนของราคาหุ้น
8. ข้อใดคือข้อจำกัดในการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้
  ปริมาณ
  เทคโนโลยี
  งบประมาณ
  การขนส่ง
9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน
  การใช้พลังงานฟุ่มเฟือย
  ประเทศต่างๆซื้อน้ำมันไปกักตุนไว้
  พลังงานเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป
  พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
10. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
  สูบน้ำ
  คมนาคม
  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์