วันสำคัญของไทย ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. วันปิยมหาราชเป็นวันที่ระลึกถึงบุคคลใด
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 7
  รัชกาลที่ 8
2. วันใดที่องค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันสำคัญของโลก
  วันลอยกระทง
  วันสงกรานต์
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
3. ผู้ใดปฏิบัติได้เหมาะสมในเทศกาลลอยกระทง
  แดงทิ้งขยะลงแม่น้ำ
  ดาวลอยกระทงโฟมที่แม่น้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคา
  คิวไปเที่ยวรื่นเริงในงานลอยกระทง
  โด่งลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
4. วันจักรีตรงกับวันที่เท่าไร และเป็นวันที่ให้ความรำลึกถึงบุคคลใด
  วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี , พระบรมราชวงศ์จักรี
  วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี , พระบรมราชวงศ์จักรี
  วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5. ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ชาวไทยควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  อยู่กับครอบครัว
  ระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์
  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  งดสูบบุหรี่
6. วันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของบุคคลใด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
7. ข้อใดคือคำขวัญวันเด็กในปี พ.ศ. 2553
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
8. วันสุนทรภู่ตรงกับวันใด
  26 เมษายน ของทุกปี
  26 มิถุนายน ของทุกปี
  26 สิงหาคม ของทุกปี
  26 ตุลาคม ของทุกปี
9. สัญญลักษณ์วันทหารผ่านศึกคืออะไร
  ดอกป๊อปปี้
  ดอกคาร์เนชั่น
  ดอกบัว
  ดอกยูงทอง
10. พิธีพืชมงคลเป็นพิธีกรรมในวันพืชมงคลที่มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  เป็นการทำขวัญเมล็ดพืชต่างๆ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ปราศจากโรคภัยและมีความอุดมสมบูรณ์
  เพื่อเฉลิมฉลองการเพาะปลูก
  เป็นสัญญาณว่าฤดูทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นแล้ว
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์