ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 26 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
  Z
  S
  z

2. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของ g คือตัวอะไร
  G
  O
  Q

3. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว v และ x คือตัวอะไร
  u
  w
  y

4. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว k และ m คือตัวอะไร
  L
  f
  l

5. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 10 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
  j
  i
  J

6. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 20 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
  I
  T
  i

7. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 18 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
  v
  R
  r

8. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 23 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
  U
  W
  Y

9. ตัวอักษรพิมพ์เล็กของ K คือตัวอะไร
  a
  h
  k

10. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 4 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
  D
  d
  b

ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์