เรื่อง การวัดความยาว ป.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปทุมธานียาว 57 .........ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
  เมตร
  กิโลเมตร
  เซนติเมตร
  มิลลิเมตร
2. ถ้าจะวัดความยาวของโรงอาหาร ควรใช้เครื่องมือวัดในข้อใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  สายวัดตัว
  ตลับเมตร
3. "50,000 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร"
  "5,000 เมตร"
  500 เมตร
  50 เมตร
  5 เมตร
4. ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 40 วา ที่ดินแปลงนี้กว้างกี่เมตร
  40 เมตร
  80 เมตร
  400 เมตร
  800 เมตร
5. ความยาว 100 เมตร เท่ากับกี่วา
  50 วา
  20 วา
  10 วา
  5 วา
6. เสาธงสูง 20 เมตร ปักลงไปในดิน 45 เซนติเมตร จะเหลือเสาสูงพ้นพื้นดินเท่าไร
  20 เมตร 45 เซนติเมตร
  20 เมตร 450 เซนติเมตร
  19 เมตร 55 เซนติเมตร
  19 เมตร 500 เซนติเมตร
7. เครื่องมือชนิดใด ใช้สำหรับวัดความยาว
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งสปริง
  ตลับเมตร
  ถ้วยตวง
8. มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. วัดความยาวในรูปได้ 5 เซนติเมตร ความยาวจริงเท่ากับข้อใด
  5 เซนติเมตร
  5 เมตร
  10 เซนติเมตร
  10 เมตร
9. "4,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร"
  1 กิโลเมตร
  2 กิโลเมตร
  3 กิโลเมตร
  4 กิโลเมตร
10. ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นกิโลเมตร
  ความสูงของสมบัติ
  ระยะทางจากบ้านไปชายทะเล
  ความยาวของผ้า
  ความกว้างของห้องเรียน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์