เรื่อง การวัดความยาว ป.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ความยาว 100 เมตร เท่ากับกี่วา
  50 วา
  20 วา
  10 วา
  5 วา
2. มาตราส่วน 1 : 10 วัดความยาวในรูปได้ 2 หน่วย ความจริงเท่ากับข้อใด
  2 หน่วย
  5 หน่วย
  10 หน่วย
  20 หน่วย
3. ถ้าจะวัดความยาวของโรงอาหาร ควรใช้เครื่องมือวัดในข้อใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  สายวัดตัว
  ตลับเมตร
4. เครื่องมือชนิดใด ใช้สำหรับวัดความยาว
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งสปริง
  ตลับเมตร
  ถ้วยตวง
5. "50,000 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร"
  "5,000 เมตร"
  500 เมตร
  50 เมตร
  5 เมตร
6. ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นกิโลเมตร
  ความสูงของสมบัติ
  ระยะทางจากบ้านไปชายทะเล
  ความยาวของผ้า
  ความกว้างของห้องเรียน
7. มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. วัดความยาวในรูปได้ 5 เซนติเมตร ความยาวจริงเท่ากับข้อใด
  5 เซนติเมตร
  5 เมตร
  10 เซนติเมตร
  10 เมตร
8. ความยาว 5 เมตร ยาวกว่าข้อใด
  600 เซนติเมตร
  3 วา
  400 มิลลิเมตร
  5 กิโลเมตร
9. เสาธงสูง 20 เมตร ปักลงไปในดิน 45 เซนติเมตร จะเหลือเสาสูงพ้นพื้นดินเท่าไร
  20 เมตร 45 เซนติเมตร
  20 เมตร 450 เซนติเมตร
  19 เมตร 55 เซนติเมตร
  19 เมตร 500 เซนติเมตร
10. ความยาว 3 วา เท่ากับกี่เมตร
  3 เมตร
  6 เมตร
  15 เมตร
  30 เมตร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์