ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. "ฝากเงินธนาคาร 5,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 11% ต่อปี เมื่อครบ 4 ปี จะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร"
  550 บาท
  "1,550 บาท"
  "2,200 บาท"
  "2,400 บาท"
2. รูปเสาธงวัดความยาวจากพื้นถึงยอดเสาได้ 800 เมตร วาดแผนผังโดยใช้มาตราส่วนใดจึงจะเหมาะสม
  1 ซม. : 20 ม.
  1 ซม. : 50 ม.
  1 ซม. : 350 ม.
  1 ซม. : 400 ม.
3. ตัวเลือกใดเรียงจากจำนวนที่มีค่ามาก ไปหาจำนวที่มีค่าน้อย
  0.299 0.306 0.348 0.350
  0.348 0.306 0.299 0.350
  0.350 0.306 0.348 0.299
  0.350 0.348 0.306 0.299
4. "ปีแรกชาวสวนขายทุเรียน พันธุ์ก้านยาวได้เงิน 80,000 บาท พันธุ์ชะนีได้เงิน 42,000 บาท พันธุ์หมอนทองได้เงิน 100,000 บาท ปีที่สองขายได้มากกว่าเดิมชนิดละ 10,000 บาท ปีที่สองชาวสวนขายทุเรียนได้เงินกี่บาท"
  "222,000 บาท"
  "232,000 บาท"
  "242,000 บาท"
  "252,000 บาท"
5. "ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 175,343 คือจำนวนใด"
  "5,000"
  "175,000"
  "175,300"
  "175,340"
6. "จักรเย็บผ้าติดราคาไว้ 2,500 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 5% ราคาเงินสดของจักรเย็บผ้าเป็นเท่าไร"
  125 บาท
  "2,375 บาท"
  "2,405 บาท"
  "2,495 บาท"
7. "พี่ซื้อโทรศัพท์ราคา 1,250 บาท ต่อมาขายไปราคา 1,100 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์"
  กำไร 11%
  กำไร 130%
  ขาดทุน 12%
  ขาดทุน 130%
8. กระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีความยาวด้านละ 25 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร
  490 ตารางเซนติเมตร
  485 ตารางเซนติเมตร
  480 ตารางเซนติเมตร
  475 ตารางเซนติเมตร
9. ข้อสอบคณิตศาสตร์ 20 ข้อ โต้ทำถูก 80% โต้ทำผิดกี่ข้อ
  1 ข้อ
  4 ข้อ
  9 ข้อ
  12 ข้อ
10. จตุพร วิ่งออกกำลังกาย โดยออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้ 300 เมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร แล้ววิ่งไปทางทิศเหนือ 300 เมตร จตุพรอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้น
  ทิศเหนือ
  ทิศใต้
  ทิศตะวันออก
  ทิศตะวันตก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์