การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน
  เมาส์ แฟลชไดร์ฟ
  แป้นพิมพ์ ซีพียู
  ซีดีอาร์ จอภาพ
2. สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานอย่างไร
  ใช้หลักการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพ แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
  ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้แสงเลเซอร์สร้างประจุไฟฟ้าบวก
  ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายและทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
3. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
  เครื่องพิมพ์ ลำโพง
  ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม
  แฟลชไดร์ฟ แรม
  ซีพียู จอภาพ
4. ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง ควรเลือกใช้จอภาพชนิดใด
  จอทีเอฟที
  จอพลาสมา
  จอแอลซีดี
  จอซีอาร์ที
5. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียงอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลคือข้อใด
  กล้องดิจิตอล-ลำโพง
  สแกนเนอร์-จอภาพ
  ไมโครโฟน-ลำโพง
  เมาส์-จอภาพ
6. ออปติคัลดิสก์ชนิดใดที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล และไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้
  ซีดีอาร์ดับบลิว
  ซีดีรอม
  ซีดีอาร์
  ดีวีดี
7. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ ที่ใด
  หน่วยความจำรอง
  หน่วยความจำแรม
  แฟลชไดร์ฟ
  ฮาร์ดดิสก์
8. จอภาพชนิดใด ที่เหมาะสำหรับใช้ชมภาพยนตร์และกีฬา
  จอพลาสมา
  จอทีเอฟที
  จอแอลซีดี
  จอซีอาร์ที
9. อุปกรณ์จับภาพจัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยแสดงผล
10. อุปกรณ์ชนิดใดที่ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหาย
  เครื่องพิมพ์
  สแกนเนอร์
  ฮาร์ดดิสก์
  แรม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์