เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดถูกต้อง
  21.5 × 13.1 < 3 × 61.82
  295.66 + 19.21 > 15.6 × 31.9
  719.04 ? 26.8 ≠ 13.6 × 50.9
  31.8 × 16.2 = 57.24 × 9
2. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11
  65.17 - 35.12
  44.25 - 16.02
  31.99 - 11.76
  29.63 - 9.40
3. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59
  5.9 × (29.5 ? 11.1)
  (73.21 ? 46.52) × 4
  48.55 + (7.3 × 2.6)
  (7.9 × 9.9) + 11.23
4. ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
  35.72 + 23.11
  80.48 - 21.65
  87.25 - 31.12
  33.12 + 25.71
5. ?แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม? จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง
  ถ้าไก่ตัวที่ 1 หนัก 2.1 กิโลกรัม ตัวที่ 2 หนัก 2.95 กิโลกรัม จะได้ว่าตัวที่ 3 หนัก 2.25 กิโลกรัม
  ถ้าแม่ซื้อไก่มาราคากิโลกรัมละ 35 บาท แม่จะต้องจ่ายเงิน 254.8 บาท
  หากนำไก่ 2 ตัวไปชั่งรวมกันแล้วหนัก 5.27 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่เหลือหนัก 2 กิโลกรัมพอดี
  ถ้าไก่ตัวแรกหนัก 3.1 กิโลกรัม และไก่ตัวที่ 2 หนัก 1.9 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่ 3 มีน้ำหนักมากที่สุด
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  312.48 ? (26.57 × 8) = 99.92
  231.46 ? (12.1 × 5.5) = 154.91
  (121.56 ? 84.32) × 7 = 260
  (7.6 × 8.2) + 321.05 = 383.37
7. ทศนิยมใดบวกด้วย 13.82 แล้วมีค่าเท่ากับ 23.8 × 2.7
  48.44
  49.44
  50.44
  51.44
8. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1. 85.27 + 13.66 = 98.932. 127.93 ? 89.79 = 38.143. 26.07 × 26 = 694.204. 11.8 × 22.6 = 266.68ข้อใดถูกต้อง
  "ข้อ 1, 2, 3"
  "ข้อ 1, 2, 4"
  "ข้อ 2, 3, 4"
  "ข้อ 1, 2, 3, 4"
9. 408.48 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
  59.12 × 4
  68.18 × 6
  15.9 × 18.3
  29.6 × 13.8
10. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร
  39.21 เมตร
  39.5 เมตร
  40.2 เมตร
  40.3 เมตร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์