เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดถูกต้อง
  (49.61 ? 37.53) × 7 > 85
  528.66 ? (21.9 × 13.6) < 230
  128.71 + (525.63 ? 412.77) < 240
  (13.6 × 2.1) + (25.9 × 1.8) > 75
2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1. 85.27 + 13.66 = 98.932. 127.93 ? 89.79 = 38.143. 26.07 × 26 = 694.204. 11.8 × 22.6 = 266.68ข้อใดถูกต้อง
  "ข้อ 1, 2, 3"
  "ข้อ 1, 2, 4"
  "ข้อ 2, 3, 4"
  "ข้อ 1, 2, 3, 4"
3. 32.68 - 11.52 มีค่าน้อยกว่า 100 อยู่เท่าไร
  75.84
  76.84
  77.84
  78.84
4. 25.66 + 31.42 กับ 89.17 ? 56.02 มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร
  23.93
  22.93
  21.93
  20.93
5. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11
  65.17 - 35.12
  44.25 - 16.02
  31.99 - 11.76
  29.63 - 9.40
6. วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 ซม. และ 53.75 ซม. นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 ซม. หากวัดใหม่จะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร
  87.3 เซนติเมตร
  88.3 เซนติเมตร
  89.3 เซนติเมตร
  90.3 เซนติเมตร
7. 138.60 + (4.5 × 8.9) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  35.73 × 5
  237.56 ? 51.9
  84.04 + 93.61
  12.71 × 8
8. 123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร
  81.85
  82.85
  91.85
  92.85
9. 408.48 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
  59.12 × 4
  68.18 × 6
  15.9 × 18.3
  29.6 × 13.8
10. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  312.48 ? (26.57 × 8) = 99.92
  231.46 ? (12.1 × 5.5) = 154.91
  (121.56 ? 84.32) × 7 = 260
  (7.6 × 8.2) + 321.05 = 383.37
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์