วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. เครื่องดนตรีที่เป็นจังหวะหลักในการเคลื่อนไหว คืออะไร
  ขลุ่ย
  กลอง
  ปี่
  ฉาบ
2. จังหวะที่ง่ายที่สุด คือจังหวะใด
  ปรบมือ
  ดนตรี
  กลอง
  ฉิ่ง
3. สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะจะต้องทำสิ่งใดก่อน
  ดื่มน้ำให้พอ
  หายใจเขาออกลึกๆ
  อบอุ่นร่างกาย
  ขับถ่านปัสสาวะให้เรียบร้อย
4. จังหวะที่นิยมนำมาใช้ในการแปรขบวน คือข้อใด
  จังหวะช้า
  จังหวะเร็ว
  จังหวะมาร์ช
  จังหวะรัว
5. ข้อใดเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะเบื้องต้น
  เดินพาเหรด
  รำอวยพร
  ลีลาศ
  บัลเลย์
6. กิจกรรมที่เข้าจังหวะที่สวยงามต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จังหวะ เสียงดนตรี
  ความพร้อมเพรียง เรียบร้อย ท่าถูกต้องคล้องจองกับจังหวะ
  ลีลา การเคลื่อนไหว ดนตรี
  เสียงกลอง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
7. ก่อนที่จะเริ่มเล่นยืดหยุ่นพื้นฐาน ผู้เล่นจะปฏิบัติท่าเตรียมอย่างไร
  ยกมือขวาชูขึ้น
  ยืนตรงห่างจากเบาะเล็กน้อย
  ยืนตรงกลางเบาะแล้วมองกรรมการ
  ก้มลงโค้งตัวอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
8. การม้วนหลังบริเวณใดที่จะรับน้ำหนักมากที่สุด
  สะโพก
  ต้นคอด้านหลัง
  ฝ่ามือทั้งสองข้าง
  ไหล่ทั้งสองข้าง
9. ข้อใดเป็นการอบอุ่นร่างกายในการเล่นยิมนาสติก
  กระโดดสลับหน้าพร้อมวิ่ง
  กระโดดสลับเท้า
  วิ่งเหยาะๆ
  กระโดดเชือก
10. ความสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะที่ถูกต้องคือข้อใด
  ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับจังหวะ
  ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองกับเนื้อเพลง
  ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเพลงกับท่าทาง
  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะกับทำนอง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์