แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
  MSN
  QQ
  Pirch
  Telnet
2. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด
  กลุ่มสถาบันการศึกษา
  กลุ่มองค์กรอื่น ๆ
  กลุ่มองค์กรทหาร
  กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป
3. DISKETTE ขนาด 5.25 นิ้ว มีความจุเท่าไร
  1.44 MB
  1.4 MB
  5.25 MB
  1.2 MB
4. "ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20,C3=61,C4=60 ถ้าใช้คำสั่ง AVG (C1:C4) จะได้คำตอบในข้อใด"
  10
  25
  40
  60
5. รูปต่อไปนี้ หมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด

  การคำนวณประมวลผล
  การแสดงผลทางจอภาพ
  การรับหรือแสดงผลโดยไม่ระบุอุปกรณ์
  การแสดงผลทางกระดาษต่อเนื่อง
6. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายนิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด
  หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์
  หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์
  หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์
  หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์
7. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
8. เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรก คือ
  MARK I
  MARK II
  ENIAC
  EDVAC
9. ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
  SPACE BAR
  ENTER
  NUM LOCK
  CAPS LOCK
10. ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคคอมพิวเตอร์ยุคใด
  SECOND GENERATION
  THIRD GENERATION
  FORTH GENERATION
  FIFTH GENERATION
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์