แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายนอกของระบบ DOS
  DISKCOM
  FORMAT
  DEL
  REN
2. ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด
  80486 DX2 - AMD
  486 DLC - INTEL
  PENTUIM - INTEL
  386 DXL - CYRIX
3. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใช้งาน
  Freeware
  Shareware
  Demo
  Limited
4. คำว่า ?Character? หมายถึง
  ตัวอักษร
  ตัวเลข
  ไบต์
  ตัวอักขระพิเศษ
5. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
  หน้าที่การใช้งาน
  ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  ลักษณะการส่งข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
6. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด
  Diskette
  Hard disk
  CD - Rom
  RAM
7. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
  Redo
  Undo
  Move
  Redo & undo
8. ข้อใด คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สามารถจัดระบบอัตโนมัติ
  เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
  จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล
  ถูกทุกข้อ
9. Power Supply ข้อใดมีหัวต่อที่ใช้ต่อกับเมนบอร์ด 2 หัว
  แบบ ATX
  แบบ AT
  แบบ AUX 6 Pix
  แบบ ATX 12 v.
10. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
  www.ict.go.th
  www.cict.go.th
  www.mict.go.th
  www.ictm.go.th
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์