คณิตศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีเส้นรอบรูปยาว 38 เซนติเมตร มีฐานยาว 11 เซนติเมตร ด้านประกอบมุมยอด ยาวด้านละกี่เซนติเมตร
  49 เซนติเมตร
  30.5 เซนติเมตร
  27 เซนติเมตร
  13.5 เซนติเมตร
2. ผลต่าง ของ ห.ร.ม และ ค.ร.น ของ 7,21และ 42คือข้อใด
  84
  35
  42
  21
3. แก้วออกกำลังกายวันละ 2ชั่วโมงในเวลา 3เดือน แก้วใช้เวลาออกกำลังกายเป็นเวลาเท่าใด
  7 วัน 5 ชั่วโมง
  7 วัน 12 ชั่วโมง
  5 วัน 5 ชั่วโมง
  5 วัน 12 ชั่วโมง
4. ข้อใดเปรียบเทียบถูก ต้อง
  13.02 > 130.2
  50.66 = 5.66
  71.50 > 71.5
  126.103 < 126.13
5. ละครเวทีใช้เวลาในการแสดง 2 ชั่วโมง 20 นาที ถ้าเริ่มการแสดงเวลา 18.45 น.ละครเวทีจะจบเวลาเท่าใด
  21.50 น.
  21.05 น.
  20.50 น.
  20.05 น.
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  5 เมตริก เท่ากับ 5,000 กิโลกรัม
  12 เมตร เท่ากับ 24 วา
  300มิลลิลิตร เท่ากับ 3 ลิตร
  960 นาที เท่ากับ 14 ชั่วโมง
7. ผลลัพธ์ของ12.7 x 58.9 มีค่ามากว่าหรือน้อยกว่าผลลัพธ์ของ ( 8.02 + 23.6 ) x 4 อยู่เท่าไร
  น้อยกว่า 748.03
  น้อยกว่า 126.48
  มากกว่า 621.55
  มากกว่า 874.51
8. 521.6เขียนเป็นคำอ่านได้ตามข้อใด
  ห้าสองหนึ่งหก
  ห้าร้อยยี่สิบหนึ่งกับหก
  ห้าร้อยสองสิบหนึ่งจุดหก
  ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหก
9. 325 ÷ 8 =
  40.65
  40.63
  40.62
  40.60
10. 12 เป็น ค.ร.น ของจำนวนใด
  2,4และ 8
  3,4และ 8
  2,3และ 6
  2,3และ 4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713