แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องคำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต ........ เนื่องจากถูกคนร้ายดักยิง
  สิ้นพระชนม์
  ถึงชีพตักสัย
  ถึงแก่อสัญกรรม
  ทิวงคต
2. ข้อใดแปลความหมายผิด
  ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า
  ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว
  ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา
  ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ
3. เขาจะ.......สมเด็จพระวันรัตไป.......ที่บ้านพรุ่งนี้
  นิมนต์ ฉันภัตตาหาร
  นิมนต์ เสวยพระกระยาหาร
  ทูลเชิญ ฉันภัตตาหาร
  ทูลเชิญ เสวยพระกระยาหาร
4. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเดผ้จพระเจ้าอยู่หัวสัก 1 คัน คำพูดที่ถูกต้องคือ
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
  ทูลเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
  น้อมเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
5. ในภาษาเขียน เมื่อกล่าวถึงพระราชธิดาองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ควรใช้ว่า
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
6. ประโยคใดใช้ข้อความถูกต้อง
  สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา
  สมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์ทรงรับนิมนต์ไว้แล้ว
  เจ้าอาวาสวัดนี้ไม่สบายนานแล้ว
  พระนิพนธ์ของพระยาอนุมานราชธนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
7. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิดทั้ง 2 คำ
  ทรงเล่น ทรงออกกำลังกาย
  ทรงพระอักษร ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงดนตรี ทรงเครื่อง
  ทรงพระราชทาน ทรงทอดพระเนตร
8. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์
  พระยอด พระพิมพ์ พระแท่น
  ลาดพระบาท บ้วนพระโอษฐ์ เครื่องต้น
  ทอดพระเนตร ที่ประทับ รับประทาน
  ทรงกีฬา ทรงธรรม ฉลองพระองค์
9. สมเด็จพระสังฆราชประชวร ทรงสิ้นพระชนม์ สำนักพระราชวังได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ คำที่ใช้ผิดคือคำใด
  ประชวร
  พระศพ
  ทรงสิ้นพระชนม์
  หมายกำหนดการ
10. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร______นำ______ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เสด็จฯ ราชอาคันตุกะ
  ทรงดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  ทรงพระดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  เส็ดจพระดำเนิน ราชอาคันตุกะ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์