ข้อสอบอุปมาอุปไมย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. น้ำตาล : ขัณฑสกร ? : ?
  เนย : มาการีน
  อ้อย : น้ำตาล
  เครื่องเทศ : พริกไทย
  ลูกกวาด : ขนมเค้ก
2. แปรงสีฟัน : สบู่ ? : ?
  รองเท้า : ค้อน
  กระทะ : ช้อน
  เสื้อผ้า : ไขควง
  ยาสีฟัน : ยาขัดรองเท้า
3. มาก : หลาย ใหญ่ : ?
  โต
  ยักษ์
  ขนาด
  ไกล
4. มั่นคง : ถาวร ? : ?
  เข้มแข็ง : อดทน
  รุกราน : คุมคาม
  แทรกแซง : ขัดข้อง
  เคลื่อนย้าย : ขัดข้อง
5. ขวดนม : ผ้าอ้อม ? : ?
  มุ้ง : เสื้อเชิ้ต
  นาฬิกา : ยางลบ
  กรรไกร : ผ้าถุง
  สำลี : เปล
6. ศอก วา นิ้ว................
  ชั่ง
  ตัน
  ทะนาน
  กระเบียด
7. ขลุ่ย : แคน ? : ?
  ขิม : ระนาด
  ปี่ : กลอง
  ระนาด : โปงลาง
  อังกะลุง : ฆ้องวง
8. ห้องครัว : ห้องนอน ? : ?
  โรงอาหาร : ห้องเรียน
  ห้องอาหาร : โรงแรม
  ห้องครัว : แม่บ้าน
  โภชนาการ : การพักผ่อน
9. ปรอท : เร็ว ทอง : ?
  ที
  สุก
  แพง
  มั่นคง
10. ขลุ่ย : แคน ? : ?
  อังกะลุง : ฆ้องวง
  ขิม : จะเข้
  ปี่ : กลอง
  ระนาด : โปงลาง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document