ภาษาไทย ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
  พ.ศ. อ่านว่า พุทธศักราช
  "36,000 อ่านว่า สามพันหกร้อย"
  ลายมือ........... หมายถึงให้เติมคำ
  ถูกทุกข้อ
2. ไตรยางศ์ คืออะไร
  พยัญชนะ
  อักษร
  อักษร 3 หมู่
  ประโยค
3. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
  ป้าน้อย
  พี่ทราย
  สมพร
  อมร
4. องค์ประกอบของประโยคในข้อใดไม่มี
  ประธาน
  ภาคแสดง
  ขยายประธาน
  กริยา
5. ข้อใดคือประโยค
  ฉันไม่มา
  เธอไปโรงเรียน
  แม่มา
  ลาแล้ว
6. คำควบกล้ำมีอักษรใดควบอยู่
  ม ล ร
  ร ล ว
  ก ล ว
  ท ป ล
7. ข้อใดอ่านต่างจากพวก
  ตลิ่ง
  ตบ
  อริ
  จริยา
8. ประโยคขอร้องไม่มีคำใดแสดง
  โปรด
  กรุณา
  ห้าม
  ช่วย
9. อักษรนำนิยมมีตัวอะไรนำ
10. ประโยคคำสั่งมีคำใดแสดง
  จง
  โปรด
  ใคร
  ไม่
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์