แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ปล่อยวัตถุจากยอดตึก วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็ว 80 เมตร/วินาที จงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  4 วินาที
  6 วินาที
  8 วินาที
  10 วินาที
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของธาตุ
  วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตัวเอง
  มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ
  วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด
  แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว
3. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่ทำโดยวิธีใด
  นำเข็มทิศไปวาง ณ บริเวณนั้น
  นำประจุไปวาง ณ บริเวณนั้น
  นำอนุภาคไปวาง ณ บริเวณนั้น
  ที่กล่าวมานั้นถูกทุกข้อ
4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้???? ก. เส้นแรงไฟฟ้าจะพุ่งตั้งฉากกับผิวของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเสมอ???? ข. เส้นแรงไฟฟ้าจะออกจากผิวของวัตถุที่มีประจุลบไปยังผิวของวัตถุที่มีประจุบวก???? ค. ประจุไฟฟ้าที่ผิวตัวนำทรงกลมจะไม่ทำให้เกิดความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมนั้น???? ง. ความเข้มข้นสนามไฟฟ้า ณ จุดใดๆ ก็คือ แรงที่เกิดบนประจุบวกหนึ่งหน่วยที่วางไว้จุดนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ
  ข้อ ก และ ง
  ข้อ ข และ ค
  ข้อ ก ข และ ง
  ข้อ ก, ข และ ง
5. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตารางเวลา (s)0245810ระยะทาง (m)0612182430จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง 0 ถึง 10 วินาที
  6 m/s
  4.5 m/s
  3.0 m/s
  1.5 m/s
6. แรงกระทำระหว่างวัตถุ 2 ก้อน ที่มีจำนวนประจุไฟฟ้าต่างกัน ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าน้อยจะวิ่งเข้าหาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาก
  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามากจะมีแรงกระทำมากกว่า
  ต่างมีแรงกระทำระหว่างกันเท่ากัน
  บอกไม่ได้ถ้าไม่ทราบน้ำหนักของวัตถุ
7. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
  ณ จุดสะเทินเข็มทิศจะชี้ในแนวเหนือ ? ใต้
  สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
  ระหว่างแท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง จะเกิดจุดสะเทินได้ 2 จุดเสมอ
  เส้นแรงแม่เหล็กรอบๆ แท่งแม่เหล็ก มีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้
8. แพนเค้กขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรกทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที ขณะเหยียบเบรก รถมีความเร่งกี่เมตร/วินาที2
  -10
  10
  -15
  15
9. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตารางเวลา (s)0245810ระยะทาง (m)0612182430จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง 0 ถึง 10 วินาที
  6 m/s
  4.5 m/s
  3.0 m/s
  1.5 m/s
10. สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด
  ช่วยป้องกันอันตรายจากลมสุริยะ
  ช่วยป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์
  ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลก
  ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์