แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. บริเวณที่วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าส่งอำนาจประจุไฟฟ้าออกไป บริเวณนี้เรียกว่าอะไร
  สนามแม่เหล็ก
  สนามความโน้มถ่วง
  สนามไฟฟ้า
  ไม่มีข้อใดถูก
2. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่ทำโดยวิธีใด
  นำเข็มทิศไปวาง ณ บริเวณนั้น
  นำประจุไปวาง ณ บริเวณนั้น
  นำอนุภาคไปวาง ณ บริเวณนั้น
  ที่กล่าวมานั้นถูกทุกข้อ
3. ขว้างวัตถุขึ้นแนวในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุจะตกกลับมาถึงตำแหน่งเริ่มต้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  4 วินาที
  6 วินาที
  8 วินาที
  10 วินาที
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของธาตุ
  วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตัวเอง
  มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ
  วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด
  แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว
5. ปล่อยวัตถุจากยอดตึก วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็ว 80 เมตร/วินาที จงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  4 วินาที
  6 วินาที
  8 วินาที
  10 วินาที
6. ณ บริเวณหนึ่งวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 10 เมตรต่อวินาที2 ถ้าทำการทดลองปล่อยวัตถุจากที่สูง 20 เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็วศูนย์
  วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ 10 เมตร/วินาที
  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที คงตัว
  วัตถุถูกแรงกระทำคงที่ 10 นิวตัน
7. ปล่อยวัตถุมวล 10, 100 และ 1,000 กิโลกรัม ให้ตกจากตำแหน่งซึ่งจากพื้นเท่ากัน จงหาว่าวัตถุใดตกถึงพื้นก่อน
  มวล 10 กิโลกรัม
  มวล 100 กิโลกรัม
  มวล 1,000 กิโลกรัม
  พร้อมกันทั้ง 10, 100 และ 1,000 กิโลกรัม
8. รถนักกีฬาของ อ.ว.ท. วิ่งไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ในเวลา 40 นาทีหลังจากนั้นก็วิ่งไปทางทิศตะวันออกอีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถนักกีฬาของ อ.ว.ท. คือข้อใด
  30√2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  45√2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  60.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  67.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9. แรงกระทำระหว่างวัตถุ 2 ก้อน ที่มีจำนวนประจุไฟฟ้าต่างกัน ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าน้อยจะวิ่งเข้าหาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาก
  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามากจะมีแรงกระทำมากกว่า
  ต่างมีแรงกระทำระหว่างกันเท่ากัน
  บอกไม่ได้ถ้าไม่ทราบน้ำหนักของวัตถุ
10. พิจารณาข้อความต่อไปนี้???? ก. เส้นแรงไฟฟ้าจะพุ่งตั้งฉากกับผิวของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเสมอ???? ข. เส้นแรงไฟฟ้าจะออกจากผิวของวัตถุที่มีประจุลบไปยังผิวของวัตถุที่มีประจุบวก???? ค. ประจุไฟฟ้าที่ผิวตัวนำทรงกลมจะไม่ทำให้เกิดความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมนั้น???? ง. ความเข้มข้นสนามไฟฟ้า ณ จุดใดๆ ก็คือ แรงที่เกิดบนประจุบวกหนึ่งหน่วยที่วางไว้จุดนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ
  ข้อ ก และ ง
  ข้อ ข และ ค
  ข้อ ก ข และ ง
  ข้อ ก, ข และ ง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์