เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ขั้นตอนใดที่ต้องทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการออกแบบ
  พัฒนาปรับปรุงแบบ
  วิเคราะห์ความต้องการ
  กำหนดความต้องการ
  เลือกแบบที่ดีที่สุด
2. เราควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
  ความสวยงาม
  ความคงทน
  ประโยชน์ใช้สอย
  ราคาประหยัด
3. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
  การเลือกวัสดุ
  ออกแบบโครงสร้าง
  เทคนิคการทำ
  ประโยชน์ใช้สอย
4. การออกแบบสิ่งใดต้องคำนึงถึงขนาดและสรีระของผู้ใช้เป็นสำคัญ
  เก้าอี้
  ชั้นวางรองเท้า
  ตู้หนังสือ
  ราวตากผ้า
5. ใครผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการออกแบบ
  นุ่นใช้ไม้เนื้ออ่อนประกอบเก้าอี้เพื่อความสวยงาม
  นิดใช้อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อขายในราคาถูก
  น้อยใช้วัสดุในท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้ให้สวยงาม โดยขายราคาถูก
  แก้วเย็บเสื้อผ้าตามความนิยม โดยไม่คำนึงถึงความทนทาน
6. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ
  เครื่องคิดเลข
  โทรศัพท์
  รถยนต์
  วิทยุ
7. นิดออกแบบหมวกหลายๆ แบบลงในกระดาษ การกระทำของนิดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบ
  สร้างทางเลือก ออกแบบชิ้นงาน
  วิเคราะห์ปัญหา
  กำหนดความต้องการ
  ตัดสินใจเลือกแบบที่ดีที่สุด
8. ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีข้อใดทำหลังจากการออกแบบและลงมือปฏิบัติ
  ตรวจสอบ
  สร้างทางเลือก
  ปรับปรุงและพัฒนา
  เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
9. ข้อใดช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้รวดเร็วขึ้น
  รถไถนา
  โรงสีข้าว
  เกวียน
  รถเกี่ยวข้าว
10. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยี
  แมวสานตะกร้าไว้ใช้
  นกใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้าข้อมูล
  ขวัญปลูกผักสวนครัว
  เกดถักผ้าพันคอ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์