เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การหมุนเวียนทรัพยากร หมายถึงข้อใด
  การนำทรัพยากรจากท้องถิ่นอื่นมาใช้
  การนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นกระจายไปสู้ท้องถิ่นที่ห่างไกล
  การนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
  การนำทรัพยากรมาแลกเปลี่ยนกันเฉพาะคนในท้องถิ่นนั้น
2. ข้อใดช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้รวดเร็วขึ้น
  รถไถนา
  โรงสีข้าว
  เกวียน
  รถเกี่ยวข้าว
3. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการผลิตชิ้นงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบ
  วิเคราะห์ปัญหา
  กำหนดความต้องการ
  สร้างทางเลือกออกแบบชิ้นงาน
  ตัดสินใจเลือกแบบ
4. เราควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
  ความสวยงาม
  ความคงทน
  ประโยชน์ใช้สอย
  ราคาประหยัด
5. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
  การเลือกวัสดุ
  ออกแบบโครงสร้าง
  เทคนิคการทำ
  ประโยชน์ใช้สอย
6. ใครทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อบริการ
  แก้วเปิดร้านขายเครื่องเสียง
  นุ้ยรับจ้างถ่ายเอกสาร
  เก่งเป็นพนักงานในโรงงานทอผ้า
  ต่อเป็นพนักงานขายรถยนต์
7. ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีข้อใดทำหลังจากการออกแบบและลงมือปฏิบัติ
  ตรวจสอบ
  สร้างทางเลือก
  ปรับปรุงและพัฒนา
  เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
8. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ
  เครื่องคิดเลข
  โทรศัพท์
  รถยนต์
  วิทยุ
9. นิดออกแบบหมวกหลายๆ แบบลงในกระดาษ การกระทำของนิดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบ
  สร้างทางเลือก ออกแบบชิ้นงาน
  วิเคราะห์ปัญหา
  กำหนดความต้องการ
  ตัดสินใจเลือกแบบที่ดีที่สุด
10. ขั้นตอนแรกของกระบวนการเทคโนโลยีคือข้อใด
  ปรับปรุงและพัฒนา
  กำหนดความต้องการ
  ออกแบบและลงมือทำ
  ตรวจสอบ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์