o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีความต้านทานไฟฟ้า 12 กิโลโอห์ม มีกระแสไฟฟ้า 30 มิลลิแอมแปร์ จงคำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
  36 มิลลิโวลต์
  36 กิโลโวลต์
  0.36 มิลลิโวลด์
  360 โวลต์
2. นักวิทยาศาสตร์ทราบอายุของระบบสุริยะได้จากสิ่งใด
  ดาวหาง
  ดวงอาทิตย์
  ดาวเคราะห์บางดวง
  อุกกาบาตที่ตกลงสู่โลก
3. หลอดไฟฟ้า 220 V 80 W ถ้าใช้นาน 20 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่ยูนิต
  0.8 ยูนิต
  1.6 ยูนิต
  2.4 ยูนิต
  3.2 ยูนิต
4. อุปกรณ์ใดเป็นการใช้ประโยชน์จากไดโอดเปล่งแสง
  พัดลมไฟฟ้า
  จอโทรทัศน์แอลซีดี
  หน้าจอคอมพิวเตอร์
  หลอดฟลูออเรสเซนต์
5. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อง
  กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต้านทานไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
6. อุปกรณ์ใดมีการใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
  ตู้เย็น
  สวิตช์หรี่ไฟ
  โทรศัพท์มือถือ
  จอโทรทัศน์แอลอีดี
7. สีของดาวฤกษ์ในข้อใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด
  แดง
  ขาว
  เหลือง
  ส้มแดง
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
  อุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของประจุ
  อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
  อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
9. ข้อใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
  ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
  ไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก
  ไหลจากแรงดันต่ำไปยังแรงดันสูง
  ไหลจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังศักย์ไฟฟ้าต่ำ
10. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวพลูโต
  ดาวอังคาร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์