แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. พระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไร
  ป้องกันไม่ให้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสูญหายตามกาลเวลา
  เป็นแหล่งรวบรวมคัมภีร์ต่างๆ ของพุทธศาสนาอย่างครบถ้วน
  เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
  ถูกทุกข้อ
2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางราชการไม่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ คือ วันใด
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
3. อสรพิษมีความหมายว่าอย่างไร
  คนที่มีจิตใจชั่วร้าย
  สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
  สัตว์ที่มีพิษในเขี้ยว
  สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีการจัดพิธีบูชาทั่วโลก คือวันใด
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การจัดพิธีวิสาขบูชาของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
  พิธีมาฆบูชาเกิดขึ้นในไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5
  การจัดพิธีอาสาฬหบูชามีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
  วันอัฏฐมีบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและที่เป็นวัดหยุดราชการเพราะมีการจัดพิธีบูชากันอย่างแพร่หลาย
6. พระไตรปิฎกหมวดใดที่เปรียบเสมือนเป็นกฎระเบียบที่ควบคุมพระสงฆ์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย
  พระพุทธสมาคม
  พระอภิธรรมปิฎก
  พระสุตตันตปิฎก
  พระวินัยปิฎก
7. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเป็นวันสำคัญสากลของโลก
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
8. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ตรงกับวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
9. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเริ่มจัดให้มีพิธีบูชากันในสมัยรัตนโกสินทร์
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
10. ความลำเอียงหรือการเอนเอียงเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเรียกว่าอะไร
  อภิญญา
  อภิธรรม
  อารยะ
  อคติ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์