แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดเป็นสมบัติของแก๊ส
  มีความหนาแน่นมาก
  มีปริมาตรไม่คงท
  มีรูปร่างไม่แน่นอน
  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  เกิดขึ้นได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์
  ใช้ระยะเวลานานกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
  ไม่ต้องมีการผสมของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  ต้องมีการปฏิสนธิ
3. เมื่อขึ้นไปบนที่สูง จะรู้สึกปวดหูและหูอื้อ เป็นเพราะเหตุใด
  แรงดันอากาศกระทำต่อห
  ไอน้ำในอากาศมีปริมาณมากขึ้น
  ความชื้นของอากาศเพิ่มอย่างรวด เร็ว
  ความดันอากาศเปลี่ยนแปลง จนร่างกายปรับไม่ทัน
4. การทดลองสั่นกระดิ่งในขวดสุญญากาศ ผลการทดลองเป็นอย่างไร
  ไม่ได้ยินเสียง
  กระดิ่งไม่มีการสั่น
  ได้ยินเสียงดังชัดเจน
  กระดิ่งสั่นไม่ยอมหยุด
5. เมื่อเทนมข้นหวานจากกระป๋องลงในขวด นมข้นหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  เปลี่ยนรูปร่างเหมือนขวด
  มีความข้นเพิ่มมากขึ้น
6. ปุ้มต้องการศึกษาและสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดสัปดาห์เขาควรใช้สิ่งใดช่วยค้นหาตำแหน่งของกลุ่มดาวจึงจะเหมาะสม
  เข็มทิศ
  แผนที่ดาว
  แว่นตาสุริยะ
  กล้องโทรทรรศน์
7. ข้อใดเกิดขึ้นจากการที่น้ำได้รับความร้อน
  หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ
  น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  น้ำกลายเป็นไอน้ำ
8. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองดินน้ำมันจากแท่งเหล็กจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก ถามการทดลองเกี่ยวกับเรื่องใด
  วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดี กว่ากัน
  วัสดุชนิดใดที่ก้อนดินน้ำมัน จะหล่นลงมาก่อน
  ก้อนน้ำมันก้อนใดมีความเหนียว มากกว่ากัน
  วัสดุชนิดใดเมื่อถูกความร้อนแล้ วจะทำให้มือพองก่อน
9. เปิ้ลต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องใด

  ปริมาตรของวัตถ
  ผลลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ วัตถุ
  ผลลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อ วัตถุ
  ความหนาแน่นของวัตถุต่างชนิด
10. ถ้าใส่ก้อนหินลงไปในแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้ว จะเกิดผลอย่างไร
  น้ำในแก้วล้นออกมานอกแก้ว
  น้ำในแก้วมีรูปร่างเปลี่ยนไป
  น้ำในแก้วมีระดับลดลง
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์