ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3a
  4a
  5a
  6a
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  4
  6
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  24. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  80o
  100o
  120o
  140o
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  6
  8
  10
  12
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  90
  100
  120
  150
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  60
  ุ62
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  30 องศา
  45 องศา
  60 องศา
  90 องศา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์