ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5
  การรักษาพระอาการประชวร
  การทำข้อตกลงปักปันเขตแดน
  การศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
  การเจรจาเรื่องสนธิสัญญากับชาติในยุโรป
2. ข้อใดจัดเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
  เชื่อถือโชคชะตา อาศัยธรรมชาติ
  ทำเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนา
  นิยมรับราชการ นับถือพระพุทธศาสนา
  ทำเกษตรกรรม อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
3. เหตุใดเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเจริญรุ่งเรืองมาก
  บ้านเมืองสงบสุขไม่มีสงคราม
  ให้ชาวจีนดูแลการค้าแทนคนไทย
  ทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับอังกฤษ
  มีการส่งเสริมการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะกับจีน
4. ผลงานวิชาการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องใด
  ความรู้ด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
  ทฤษฎีทางด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
  ความรู้ด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
  ทฤษฎีทางด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
5. วัฒนธรรมใดที่ไทยรับมาจากชาติตะวันตกในระยะแรก
  ศาสนา
  การทหาร
  การศึกษา
  การแพทย์
6. ข้อใดคือบทบาทสำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ด้านเสรษฐกิจ
  ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ดีบุก
  รณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
  นำต้นกล้ายางพารามาปลูกในไทย
  พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด
7. ข้อใดที่ส่งผลให้ทาสหมดไปจากสังคมไทย
  ประกาศเลิกทาส
  พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสไท
  พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไท
  พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทร์ศก 124
8. บทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านศาสนาตรงกับข้อใด
  ทรงแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาโรมัน
  พระราชทานพระไตรปิฎกให้แก่วัดต่างๆ
  ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดบนภูเขาต่างๆ
  ทรงอุปถัมภ์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
9. ข้อใดคือภูมิปัญญาที่ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
  การทำฝนเทียม
  เศรษฐกิจพอเพียง
  การใช้กังหันชัยพัฒนา
  การปลูกพืชผักสวนครัว
10. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนกลุ่มใด
  ชาวมุสลิมในภาคใต้
  ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ
  ราษฎรที่ยากจนในภาคอีสาน
  ชาวต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในไทย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์