ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. บทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านศาสนาตรงกับข้อใด
  ทรงแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาโรมัน
  พระราชทานพระไตรปิฎกให้แก่วัดต่างๆ
  ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดบนภูเขาต่างๆ
  ทรงอุปถัมภ์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
2. ข้อใดที่ส่งผลให้ทาสหมดไปจากสังคมไทย
  ประกาศเลิกทาส
  พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสไท
  พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไท
  พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทร์ศก 124
3. วัฒนธรรมใดที่ไทยรับมาจากชาติตะวันตกในระยะแรก
  ศาสนา
  การทหาร
  การศึกษา
  การแพทย์
4. ข้อใดคือภูมิปัญญาที่ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
  การทำฝนเทียม
  เศรษฐกิจพอเพียง
  การใช้กังหันชัยพัฒนา
  การปลูกพืชผักสวนครัว
5. ผลงานวิชาการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องใด
  ความรู้ด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
  ทฤษฎีทางด้านศิลปะและคุณค่าของศิลปะ
  ความรู้ด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
  ทฤษฎีทางด้านศิลปะและเทคนิคการสร้างงานศิลปะ
6. ข้อใดคือบทบาทสำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ด้านเสรษฐกิจ
  ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ดีบุก
  รณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
  นำต้นกล้ายางพารามาปลูกในไทย
  พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด
7. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนกลุ่มใด
  ชาวมุสลิมในภาคใต้
  ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ
  ราษฎรที่ยากจนในภาคอีสาน
  ชาวต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในไทย
8. บทบาทสำคัญของพระสุพรรณกัลยาตรงกับข้อใด
  ทรงช่วยสมเด็จพระนเรศวรหนีกลับไทย
  ทรงเป็นองค์ประกันแทนสมเด็จพระนเรศวร
  ทรงช่วยเหลือสมเด็จพระนเรศวรในการทำยุทธหัตถี
  ทรงรวบรวมไพร่พลให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ
9. เหตุใดเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเจริญรุ่งเรืองมาก
  บ้านเมืองสงบสุขไม่มีสงคราม
  ให้ชาวจีนดูแลการค้าแทนคนไทย
  ทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับอังกฤษ
  มีการส่งเสริมการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะกับจีน
10. เหตุใดศูนย์ศิลปาชีพจึงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
  เป็นสถานที่ผลิตสินค้าของราษฎร
  เป็นสถานที่สอนศิลปศึกษาให้แก่ราษฎร
  เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางหัตถกรรม
  เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์