แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ทั่วๆไปต้องมีอะไร
  คลอโรพลาสต์
  เซนทริโอน
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
2. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ปูในน้ำตก
  หนอนในผลไม้
  ปลวกบนขอนไม้
  ปลาการ์ตูนในตู้เลี้ยงปลา
3. ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กับผู้ย่อยอินทรียสารมีลักษณะเหมือนกันอย่างไร
  เป็นผู้บริโภค
  สร้างอาหารเองไม่ได้
  ได้รับอาหารโดยวิธีการกิน
  ทำการย่อยอาหารภายในตัว
4. การหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมตามข้อใด
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
5. สายใยอาหารหมายถึงข้อใด
  โซ่อาหาร 1 โซ่อาหาร
  โซ่อาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบ
  โซ่อาหารที่มีผู้บริโภคหลายๆ ลำดับ
  หลายๆ โซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่
  ออสโมซีสเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
  ของแข็งแพร่ในของเหลวได้? ถ้าของแข็งละลายได้ในของเหลว
  สารจะแพร่จากที่ที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ที่มีอนุภาคของสารน้อยกว่า
  น้ำจะแพร่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นมากไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า
7. ข้อใดเรียงลำดับการจัดระบบการทำงานของร่างกายได้ถูกต้อง
  เซลล์?→ อวัยวะ → เนื้อเยื่อ → ระบบอวัยวะ
  เซลล์ → เนื้อเยื่อ → อวัยวะ → ระบบอวัยวะ
  เซลล์ → ระบบอวัยวะ → อวัยวะ → เนื้อเยื่อ
  เซลล์ → อวัยวะระบบ → อวัยวะ → เนื้อเยื่อ
8. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  ผึ้งในรัง
  หมูในเล้า
  ต้นสักในป่า
  กุ้ง ปู หอย ในทะเล
9. การทดสอบแป้งในใบพืชต้องต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อ
  ทำให้เซลล์ตาย
  เร่งปฏิกิริยาการเกิดสี
  ละลายคลอโรฟิลล์ออก
  เพื่อให้แป้งทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์
10. เมื่อนำใบว่านกาบหอยลอกไปส่องกล้องจุลทรรศน์ จะมีลักษณะอย่างไร
  มีลักษณะเซลล์รูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปถั่วคว่ำเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปสีชมพูเท่านั้น
  ถูกทั้ง 1 และ 2
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์