แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมตามข้อใด
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
2. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ทั่วๆไปต้องมีอะไร
  คลอโรพลาสต์
  เซนทริโอน
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
3. "แมลง นก ข้าวเปลือก ไรนก" พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร
  ข้าวเปลือก → นก → ไรนก → แมลง
  ข้าวเปลือก → แมลง → นก → ไรนก
  ข้าวเปลือก → นก → แมลง → ไรนก
  ข้าวเปลือก → ไรนก → แมลง → นก
4. สายใยอาหารหมายถึงข้อใด
  โซ่อาหาร 1 โซ่อาหาร
  โซ่อาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบ
  โซ่อาหารที่มีผู้บริโภคหลายๆ ลำดับ
  หลายๆ โซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่
  ออสโมซีสเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
  ของแข็งแพร่ในของเหลวได้? ถ้าของแข็งละลายได้ในของเหลว
  สารจะแพร่จากที่ที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ที่มีอนุภาคของสารน้อยกว่า
  น้ำจะแพร่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นมากไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า
6. พืชจะสังเคราะห์แสงในเวลาใด
  มีแสง
  มีแสงอาทิตย์
  ในเวลากลางวัน
  ทั้งกลางวันและกลางคืน
7. ข้อใดแสดงลำดับการถ่ายทอดพลังงานในรูปห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
  ข้าว → นก → งู
  คน → วัว → หญ้า
  ควาย → หญ้า → ไก่
  แพลงก์ตอน → ปลาเล็ก → ปลาใหญ่
8. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  ผึ้งในรัง
  หมูในเล้า
  ต้นสักในป่า
  กุ้ง ปู หอย ในทะเล
9. เมื่อนำใบว่านกาบหอยลอกไปส่องกล้องจุลทรรศน์ จะมีลักษณะอย่างไร
  มีลักษณะเซลล์รูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปถั่วคว่ำเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปสีชมพูเท่านั้น
  ถูกทั้ง 1 และ 2
10. หน่วยเล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่
  โมเลกุลของโปรตีน
  เม็ดคลอโรพลาสต์
  นิวเคลียส
  เซลล์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์