แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. มดตะนอยเดินจากบ้านไปทางทิศเหนือ 8 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก 6 กม. ก็ถึงสนามเด็กเล่นพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของมดตะนอย
  ระยะทางเท่ากับ 14 กม.การกระจัดเท่ากับ 14 กม.
  ระยะทางเท่ากับ 14 กม.การกระจัดเท่ากับ 10 กม.
  ระยะทางเท่ากับ 10 กม.การกระจัดเท่ากับ 10 กม.
  ระยะทางเท่ากับ 10 กม.การกระจัดเท่ากับ 8 กม.
2. การแกว่งของชิงช้ามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
  การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุล
3. ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
  วัตถุก้อนนี้มีมวล 10 กรัม
  วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
  กระดาษสีแดงมีความกว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.
  รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว40 กม./ชม.
4. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาคล้ายกับการเคลื่อนที่ในข้อใด
  การสั่นของสายไวโอลิน
  การเลี้ยวโค้งของรถจักรยานยนต์
  การโยนลูกแตงโมของชาวสวน
  การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิสในเกมแข่งขัน
5. วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเลี้ยวโค้งของรถยนต์
  การแกว่งของชิงช้าสวรรค์
  การกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธาขณะที่ร่มยังไม่กาง
  การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
6. การขว้างลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
  การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
7. ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
  การนั่งแกว่งชิงช้า
  การหล่นของลูกมะพร้าวจากต้น
  การขับรถจักรยานยนต์บนทางตรง
  การว่ายน้ำในลู่จากขอบสระด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
8. วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวตรง
  การปล่อยปากกาลงสู่พื้น
  การปล่อยแผ่นกระดาษลงสู่พื้น
  การโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง
  การวิ่งแข่ง 100 เมตร
9. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือข้อใด
  แรงต้านของอากาศ
  แรงโน้มถ่วงของโลก
  มวลของวัตถุ
  ตำแหน่งของวัตถุ
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะทาง 1. การกระจัดของ A เท่ากับ 4.5 เมตร 2. การกระจัดของ B เท่ากับ 2 เมตร 3. ระยะทางและการกระจัดของ A มีค่าเท่ากัน 4. ระยะทางและการกระจัดของ B มีค่าไม่เท่ากัน 5. ระยะทางของ A มากกว่าระยะทางของ B
  ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
  ข้อ 3 และ ข้อ 5 เท่านั้น
  ข้อ 1 3 และ 5 เท่านั้น
  ไม่มีข้อถูก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์