เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สถานที่ใดเป็นแหล่งกำเนิดหินแกรนิต
  ทะเล
  น้ำตก
  ภูเขา
  ชายหาด
2. หินในข้อใดเกิดจากการทับถมตะกอนสารต่างๆ โดยมีสารที่ทำหน้าที่เป็นวัสดุช่วยประสานให้สิ่งต่างๆ เชื่อมติดกัน
  หินแปร
  หินอัคนี
  หินชั้น
  หินชนวน
3. หินที่นิยมใช้ในการก่อสร้างถนน คือหินในข้อใด
  หินแกรนิต
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินปูน
4. หินเกิดปฏิกิริยากับสิ่งใด จึงทำให้เกิดหินงอก หินย้อย
  แร่ในหิน
  ฝนกรด
  ซากแมลง
  อากาศ
5. หินจะแปรสภาพและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากหินเดิมได้ โดยมีสาเหตุจากข้อใด
  แร่ในหิน
  ซากพืชซากสัตว์
  การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
  ความร้อนและความกดดัน
6. การแบ่งประเภทของหิน เป็นหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก
  สีของหิน
  ขนาดของเนื้อหิน
  ลักษณะการเกิดของหิน
  แร่ประกอบในหิน
7. สิ่งที่ทำให้น้ำหนักของหินต่างกันคืออะไร
  แร่ในหิน
  อุณหภูมิของหิน
  เวลาในการเย็นตัว
  ความลึกของหินหลอมเหลว
8. หินทราย พบมากในภาคใด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. แร่ดีบุก พบมากในภาคใด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. การสังเกตเนื้อหินให้ชัดเจน ควรใช้อุปกรณ์ใด
  กระจก
  หลอดไฟ
  แว่นขยาย
  กรอบไม้
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์