นิราศภูเขาทอง

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. คำในข้อใด อ่านได้ถูกต้อง
  ตรุษสารท อ่านว่า ตรุด-สะ-สาด
  สถูป อ่านว่า สะ-ทูบ
  ชลมารค อ่านว่า ชน-ละ-มาก
  บงกชบทศรี อ่านว่า บง-กด-บด-สรี
2. สุนทรภู่แต่งนิราศเมื่อใด
  ก่อนที่รัชกาลที่ 2 จะเสด็จสวรรคต
  หลังจากที่สุนทรภู่แต่งรำพันพิลาป
  ก่อนที่สุนทรภู่จะแต่งเรื่อง พระอภัยมณี
  หลังจากรัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคต
3. บทกลอนในข้อใด เป็นนิราศภูเขาทองบทสุดท้าย
  จงทราบความตามจริงทุกสิ่งนั้น อย่านึกนินทาแถลงแหนงไฉนนักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจจึงร่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอย
  สิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง อย่ารู้ร้างบงกชบทศรี เหลืออาลัยใจตรมระทมทวี ทุกวันนี้ก็ซังตายทรงกายมา
  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
  เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา รับกฐินภิญโญโมทนา ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย
4. นิราศมักแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด
  กาพย์ยานี11
  โคลงกลอน
  กลอนสุภาพ
  กลอนสี่
5. ในการเดินทางในนิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ไปกับใคร
  นายเรือง
  หนูแสก
  หนูพัด
  นายย้อย
6. นิราศภูเขาทองเริ่มต้นเล่าการเดินทางจากที่ใด
  เจดีย์ภูเขาทอง
  ตลาดขวัญ
  พระบรมมหาราชวัง
  วัดราชบุรณะ
7. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาฯคำกลอนบทนี้มีความหมายตรงกับสุภาษิตในข้อใด
  พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
  มะนาวไม่มีน้ำ
  กบในกะลา
8. สีกา เป็นคำที่ใช้เรียกใคร
  สตรี
  บุรุษ
  เณร
  คนรับใช้
9. จุดหมายปลายทางของสุนทรภู่คือที่ใด
  วัดพระแก้ว
  เจดีย์ภูเขาทอง
  พระธาตุดอยสุเทพ
  วัดม่วง
10. ลมทักษิณาวรรต คืออะไร
  ลมที่พัดเวียนขวา
  ลมที่พัดเวียนซ้าย
  ลมที่สงบนิ่ง
  ลมที่พัดรุนแรง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์