ค้นหาชุดข้อสอบ

รายงานการทำแบบทดสอบ ค่าสถิติ จำนวน 10 ข้อ โปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

พัฒนาการในวัยรุ่น

ผู้ออกข้อสอบ SUWAT ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

อาซียน

ผู้ออกข้อสอบ ????????????? ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2562

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2562  หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
ทารามนี

ทารามนี

Created by jayburiram Query 2447 times
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

แนวข้อสอบครู O-NET

แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
ฝึก onet สถิติ ม.6

ฝึก onet สถิติ ม.6

Created by krupim Query 1145 times

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Query 1854 times
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 5408 times

แนวข้อสอบภาษาไทย

วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1
ภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย ม.2

Created by vichakarnpsu Query 1235 times
เเบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์
แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่1
แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

จำนวนนับ

จำนวนนับ

Created by vichakarnpsu Query 1150 times
เรื่อง บทประยุกต์ ป.6
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
การวัดความยาวและพื้นที่
จำนวนเชิงซ้อน [ zคูณสังยุคz  (a+bi)(a-bi) ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 1
หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3
ชีวโมเลกุลและการกำเนิดสาร
เรื่อง กินดี มีสุข ป.4 ชุดที่1

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและการบริหารจิต เจริญปัญญา ป.6
สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่5
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1
อาณาจักรกรุงธนบุรี
สอบประวัติศาสตร์สากล

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
บทที่ 1 ครั้งที่ 2 วัยและการเปลี่ยนแปลง
วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1

แนวข้อสอบศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่4
วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5
เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมpaint
แบบทดสอบ (ฝ่ายบริการ) 30 ข้อ
วิชางานช่าง ป.6
ระบบเครือข่าย ชั้น ป.6
บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หมวดผลไม้
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่1
ภาษาอังกฤษรอบตัว

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  ชุดที่ 2

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบนักตรวจสอบภา... sheetbook (0)
 ข้อสอบนิติกรปฏิบัต... sheetbook (0)
 ข้อสอบนักวิชาการสห... sheetbook (0)
 มีโจทย์ที่ต้องการค... admin (1)
 การวิเคราะห์ข้อสอบ ... admin (3)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK