เว็บไทยเทสออนไลน์

หาคำตอบโจทย์ข้อนี้

ร่วมกันหาคำตอบโจทย์ข้างล่างนี้กันเถอะ
คำถาม

การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานหมายถึงการจัดการศึกษาระดับใด 

อธิบายคำตอบ
ลงชื่อผู้ตอบ
ส่งคำตอบ
 
 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563