แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ
2 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน
3 แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาสุขศึกษา ม.3

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 906 ครั้ง
คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 713 ครั้ง
วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1611 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1140 ครั้ง
วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1299 ครั้ง
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1375 ครั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 784 ครั้ง
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 704 ครั้ง
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 594 ครั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 3200-0010
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1200 ครั้ง


รวม 655 ชุด จำนวนหน้า : 66 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1792
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
787303  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กสท. sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT sheetbook (1)
 แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบสถาปนิก การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบช่างเทคนิค (ช่างซ่อมระบบไฮดรอริก) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) การท่าเรือแห่งป... sheetbook (0)