แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน
2 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ
3 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่ 6

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 438 ครั้ง
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1822 ครั้ง
คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1551 ครั้ง
วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 3959 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 3334 ครั้ง
วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 2916 ครั้ง
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 2856 ครั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1808 ครั้ง
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1591 ครั้ง
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 1390 ครั้ง


รวม 643 ชุด จำนวนหน้า : 65 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1799
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
1792645  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กสท. sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT sheetbook (1)
 แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบสถาปนิก การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบช่างเทคนิค (ช่างซ่อมระบบไฮดรอริก) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) การท่าเรือแห่งป... sheetbook (0)