เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่ 6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พิจารณาข้อมูลรอบฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งต่อไปนี้

ปูเป้เลิกเรียนเวลา 15.30 น.จึงไปหาคุณแม่ที่ทำงานและรอคุณแม่เลิกงานเวลา 16.00 น. เพื่อไปชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำงานของคุณแม่โดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ปูเป้และคุณแม่สามารถชมภาพยนตร์เรื่องใดโดยใช้เวลารอน้อยที่สุด และได้ชมภาพยนตร์เต็มเรื่อง

  ลิขิตรักละลายใจ
  ขอรอรักด้วยหัวใจ
  มหาสงครามล้างโลก
  รักล้น ๆ คนเต็มบ้าน
2. ร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่งมีโพรโมชันพิเศษ นักเรียนสามารถนำไม้ไอศกรีมเปล่า 2 ไม้ มาแลกไอศกรีมรสใด ก็ได้ฟรีอีก 1 ไม้ทันที ถ้านักเรียนมีเงินจำนวนจำกัดสามารถซื้อไอศกรีมได้เพียง 6 ไม้เท่านั้น นักเรียนจะได้ ไอศกรีมทั้งหมดกี่ไม้ (รวมไม้ฟรีที่ได้รับจากการนำไม้เปล่าไปแลกด้วย)
  7 ไม้
  8 ไม้
  10 ไม้
  11 ไม้
3. ในการแข่งขันวิ่งแข่งของนักเรียน 4 คน ได้แก่ ฟ้า ดิว นุช และอ้อย มีข้อมูลของผลการแข่ง ดังนี้

  นุช , ดิว ,อ้อย ฟ้าดิว
  ฟ้า , นุช อ้อย ,ดิว
  ดิว , อ้อย , นุช ,ฟ้า
  ดิว, นุช , อ้อย , ฟ้า
4. บอยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบรูณ์ต้องการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย บอยควรเลือกเส้นทางใดจึงจะใช้ เวลาน้อยที่สุด กำหนดให้การเดินทางทุกเส้นทางใช้รถที่มีความเร็วคงที่เท่ากันทุกเส้นทาง

  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเดินทางต่อจนถึงจังหวัดเชียงราย
  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดพิจิตร ผ่านจังหวัดลำปางและเดินทางต่อจนถึง จังหวัดเชียงราย
  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดน่านและเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงราย
  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดพิจิตร เดินทางผ่านจังหวัดแพร่และเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงราย
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  จังหวัดน่านอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายมากกว่าจังหวัดพิษณุโลก
  ระยะทางจากจังหวัดลำปางถึงจังหวัดเชียงรายมีระยะทางเท่ากับจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน
  จากจังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางอยู่ 200 กิโลเมตร
  ถ้าเดินทางจากจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดน่านผ่านจังหวัดพิษณุโลกจะได้ระยะทางทั้งหมด 390 กิโลเมตร
6. น้อยสูงกว่าหวาน แต่นุ่นสูงกว่าน้อย และหวานสูงกว่าเหมียว ข้อใดเรียงลำดับความสูงจากมากไปน้อยได้ ถูกต้อง
  นุ่น เหมียว น้อย หวาน
  หวาน น้อย นุ่น เหมียว
  นุ่น น้อย หวาน เหมียว
  นุ่น หวาน น้อย เหมียว
7. ขั้นตอนการทอดไข่เจียว เป็นการทำงานตามแนวคิดในข้อใด
  การทำงานแบบมีเงื่อนไข
  การทำงานแบบลำดับ
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน
8. ข้อใด เหมาะกับการใช้แนวคิดการทำงานแบบลำดับมากที่สุด
  การร้อยพวงมาลัย
  การสังเกตไฟจราจร
  การแต่งตัวไปโรงเรียน
  การคัดลายมือ
9. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทอดไข่เจียว
  เทน้ำมันใส่กระทะ > พลิกไข่ > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > ตีไข่และปรุงรส
  เทน้ำมันใส่กระทะ > ตีไข่และปรุงรส > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > พลิกไข่รอจนสุก
  ตีไข่และปรุงรส > เทน้ำมันใส่กระทะ > พลิกไข่ > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ
  ตอกไข่ใส่กระทะ> เทน้ำมันใส่กระทะ> รอไข่สุกพลิกกลับด้าน
10. ข้อใดเป็นแนวคิดการทำงานแบบลำดับ
  จะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
  จะต้องทำความเข้าใจปัญหาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
  มีการให้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดการทำงาน
  มีการทำกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile