วิทยการคำนวณ ป.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. บุคคลใดเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  นีโน่เผยแพร่วีดีโอการทำอาหารลงอินเทอร์เน็ต
  แนนถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งต่อไปยังคนอื่นโดยได้รับอนุญาต
  นัทใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  นิ่มคัดลอกผลงานของเพื่อนและนำไปส่งครู
2. บุคคลใดไม่มีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  กบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้อื่น
  กล้าใช้ศัพท์สแลงในการสื่อสาร
  แก้วไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  กิ๊กใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด และเข้าใจง่าย
3. ถ้านักเรียนพบว่ามีคนลืมออกจากระบบเฟซบุ๊ก นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
  กดออกจากระบบให้
  โพสต์ข้อความตามใจตนเอง
  ไม่สนใจ ปล่อยให้อยู่ในระบบเฟซบุ๊กต่อไป
  โพสต์ว่า “เจ้าของเฟซบุ๊กลืมออกจากระบบ กรุณาตรวจสอบด้วย”
4. เมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท Facebook และ Line นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร “เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะมีครั้ง เรียกว่าถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน จะโชคดี”
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคดี
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ
  เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร
  ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง
5. ข้อใดคือการป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  พิมพ์เลขบัตรประชาชนลงใน Facebook
  ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
  ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่คอมพิวเตอร์
6. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี
  เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่
  ใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสาร
  ตั้งรหัสผ่าน โดยใช้วัน เดือน ปีเกิดของตนเอง
7. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
8. ใครใดคือ “พลเมืองดิจิทัล”
  เอเล่นเฟสบุ๊คเป็นประจำ
  บีดู youtube ทุกวัน
  ซีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่างปลอดภัย
  ดีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสร้างแชร์เพจต่างๆได้
9. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง
  Techno Information
  Information Techno
  Technology Information
  Information Technology
10. นักเรียนมีวิธีป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่นอย่างไร
  ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
  ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  ตั้งรหัสผ่านโดยใช้วัน เดือน ปีเกิด
  ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile