วิทยการคำนวณ ป.5 ข้อมูลและสารสนเทศ
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ซอฟต์แวร์ใดที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ
  ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล
2. บริการของ Google ในข้อใดใช้สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  Google Drive
  Google Chrome
  Google Play
  Google Form
3. ถ้านักเรียนต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เพื่อนในห้องทราบ นักเรียนจะเลือกใช้บริการด้านการสื่อสารใด
  กระดานข่าว
  การตั้งกลุ่มสนทนา
  เทลเน็ต (telnet)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4. การสร้างแบบสำรวจออนไลน์ ควรเลือกไอคอนใดในการสร้าง
5. ถ้าต้องการติดต่อใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเพื่อใช้งานข้อมูล นักเรียนจะเลือกใช้บริการด้านการสื่อสารใด
  กระดานข่าว
  การตั้งกลุ่มสนทนา
  เทลเน็ต (telnet)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. สิ่งจำเป็นที่ต้องระบุในการเลือกเส้นทางบนแผนที่ของบริการ Google Maps คืออะไร
  ต้นทาง
  ปลายทาง
  ชื่อผู้ใช้
  ต้นทาง-ปลายทาง
7. นักเรียนจะใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตใดในการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
  ยูทูบ
  แผนที่
  ค้นรูป
  การแปลภาษา
8. โปรแกรมใดใช้ในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
  Google Drive
  Magic Eraser Tool
  Microsoft Office Powerpoint
  Paint
9. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
  ใช้กระดาษในการทำแบบสำรวจจำนวนน้อย
  ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการทำแบบสำรวจ
  ส่งแบบสำรวจให้ผู้ตอบได้โดยตรงและส่งกลับมาได้ทันที โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ในการทำแบบสำรวจ
10. บริการใดต่อไปนี้เป็นบริการภาพถ่ายทางอากาศที่ช่วยสำรวจตำแหน่งพื้นที่บนโลกได้
  Earth
  keep
  ฟอร์ม
  เอกสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile