วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. มีผลไม้ชนิดหนึ่งมีลักษะเรียวยาว ผลภายนอกสีเหลือง ภายในสีขาว มันคือผลไม้ชนิดอะไร
  กล้วย
  ส้ม
  แอปเปิ้ล
  องุ่น
2. อะไรเอ๋ย ใส่ชุดสีขาว ใส่หูฟัง รักษาคนเจ็บป่วย
  ทหาร
  ครู
  แพทย์
  ตำรวจ
3. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโรงเรียน
  คุณครู
  กระดานดำ
  ยางลบ
  ถุงนม
4. รูปใดคือรูปของ โดราเอมอน
5. ถ้านักเรียนต้องการไปซื้อดินสอที่สหกรณ์โรงเรียนนักเรียนคิดว่าจะเลือกพาหนะใดระหว่าง การเดิน หรือ รถยนต์
  เลือกรถยนต์ เพราะถึงเร็วกว่า
  เลือกรถยนต์ เพราะบรรทุกคนได้เยอะ
  เลือกการเดิน เพราะได้ปั่นออกกำลังกาย และระยะทางไม่ไกล
  ถูกทุกข้อ
6. จากรูป มีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด

  3
  5
  7
  9
7. เก้าอี้ จัดเป็นพวกเดียวกับข้อใด
  รถยนต์
  ต้นมะละกอ
  ปลา
  แมว
8. จากรูป รูปใดคือรูปห้าเหลี่ยม

  รูปที่ 1
  รูปที่ 2
  รูปที่ 3
  รูปที่ 4
9. นักเรียนจะเลือกใช้อะไรทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ระหว่างไม้กวาดกับไม้ปัดฝุ่น
  เลือกใช้ไม้กวาด จะได้กวาดได้เร็ว
  เลือกใช้ไม้ปัดฝุ่น ใช้ปัดฝุ่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  เลือกใช้ทั้งสองอย่าง
  ไม่เลือกใช้เลยทั้งสองอย่าง
10. จากรูปมีแตงโม กี่ชิ้น

  1
  2
  3
  4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile