เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เอ้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เอ้จึงเริ่มคิดหาสาเหตุที่ทำให้ตนเองมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากข้อความตรงกับขั้นตอนอัลกอริทึมในข้อใด
  ก. พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ค. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
  ง. ลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้
2. โบว์ทำเงินทอนค่าขนมที่ต้องนำไปคืนให้คุณแม่หล่นหาย โบว์ควรแก้ปัญหาอย่างไร
  ก. นำเงินที่มีในกระปุกคืนให้คุณแม่
  ข. ขอเงินจากคุณพ่อนำไปให้คุณแม่
  ค. บอกคุณแม่ตามความจริง
  ง. แจ้งตำรวจ
3. “ตูมตามชอบเล่นเกมจนดึกทุกวันทำให้ตื่นสาย และไปโรงเรียนไม่ทันจึงโดนคุณครูทำโทษเป็นประจำ” จากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
  ก. ลาหยุดไม่ไปโรงเรียนในวันจันทร์ที่ตื่นสาย
  ข. ขอให้คุณแม่พาไปส่งที่โรงเรียนเพื่อไม่ให้คุณครูทำโทษ
  ค. กำหนดเวลาเล่นเกมและตั้งนาฬิกาปลุก
  ง. บอกให้คุณแม่ปลุกทุก ๆ เช้า
4. คุณยายให้ดาวไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดเพื่อนำมาประกอบอาหารในตอนเย็น โดยมีวัตถุดิบหลายอย่าง ทำให้ดาวจำไม่ได้ว่าต้องซื้ออะไรบ้าง ดาวควรทำอย่างไร
  ก. ไม่ไปซื้อให้คุณยาย เพราะจำไม่ได้
  ข. จดสิ่งที่คุณยายสั่งให้ซื้อในกระดาษ
  ค. ท่องจำจนขึ้นใจถึงจะเดินทางไปตลาด
  ง. ชวนน้องสาวไปด้วยเพื่อช่วยกันจำวัตถุดิบที่คุณยายสั่งให้ซื้อ
5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น
  ก. ตรวจสอบการแก้ปัญหา
  ข. ประเมินการตัดสินใจ
  ค. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ง. ลงมือแก้ปัญหาตามแผน
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในตำแหน่ง C

  ก. ใช้เมื่อต้องการประมวลผล
  ข. ใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นการทำงาน
  ค. ใช้เมื่อต้องการเชื่อมระหว่างข้อความ
  ง. ใช้เมื่อต้องการตัดสินใจหรือตรวจสอบเงื่อนไข
7. ตองรู้สึกง่วงนอนเวลาเรียนหนังสือ จึงพยายามหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไร ตองอยู่ในขั้นตอน การแก้ปัญหาในข้อใด
  ก. พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ค. ลงมือแก้ปัญหา
  ง. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
8. เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
9. จากรูปภาพ ควรแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  ก. แจ้งให้คุณครูทราบ
  ข. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อมาข่มขู่เพื่อนที่รังแก
  ค. วางแผนเอาคืนเพื่อนคนที่ดึงผมเราในวันถัดไป
  ง. บอกให้เพื่อนสนิททราบ
10. หากต้องการเติมข้อความในอักษร D ควรเติมข้อความในข้อใดจึงจะถูกต้อง
  ก. ใส่ไข่ที่ลวกไว้
  ข. สิ้นสุดเงื่อนไข
  ค. คนให้เข้ากัน
  ง. สิ้นสุดการทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile