ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรรมวิธีในข้อใดทำให้ได้เครื่องปั้นดินเผาที่น้ำซึมผ่านได้ยาก
  เผาแล้วเคลือบน้ำยา
  เคลือบน้ำยาแล้วเผา
  ผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเผา
  ผึ่งให้แห้ง เคลือบน้ำยา แล้วเผา
2. เหตุใดต้องนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนใช้งานก. เพื่อให้ไม้ไผ่มีความเหนียวทนทานมากยิ่งขึ้นข. เพื่อให้ไม้ไผ่ไม่หดตัวอีกหลังจากนำไปใช้งานค. เพื่อทำลายตัวอ่อนของแมลงหรือหนอนที่อาจมีอยู่ในไม้ไผ่ง. เพื่อให้แป้งและน้ำตาลที่สะสมอยู่ในไม้ไผ่ย่อยสลายออกไป
  ก ข
  ข ค
  ค ง
  ง ก
3. ข้อใดถูก
  ทองเหลืองคือโลหะผสมระหว่างทองคำ ทองแดง และดีบุก
  ทองแดงใช้ทำสายไฟ เพราะนำไฟฟ้าได้ดีและมีจุดหลอมเหลวสูง
  เหล็กสเตนเลสทำได้จากการนำเหล็กไปชุบในโครเมียม ทำให้ไม่เกิดสนิม
  เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถลุงจนบริสุทธิ์ มีความแข็งแรงและเหนียวกว่าเหล็กทั่วไปที่มีมลทินเจือปน
4. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่
  การบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านเรือนและโรงงานก่อนปล่อยสู่แม่น้ำลำคลอง
  การสร้างเขื่อนกั้นทางเดินน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  การนำป่าเสื่อมโทรมมาแบ่งจัดสรรให้เป็นที่ทำกินของเกษตรกร
5. คำกล่าวต่อไปนี้เป็นสมบัติของแร่เชื้อเพลิงชนิดใด “มีส่วนประกอบเป็นชั้นบางๆ และเป็นสารอินทรีย์ที่จุดไฟติดนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้ในอุตสาหกรรมเคมี กากที่เหลือนำไปทำวัสดุก่อสร้าง”
  บิทูมินัส
  ลิกไนต์
  หินน้ำมัน
  แอนทราไซต์
6. ในการตัดกระจก อุปกรณ์ที่ใช้ตัดมักทำจากเศษเพชร ถ้าไม่มีเศษเพชรควรเลือกใช้สารในข้อใดแทน
  ฟลูออไรต์
  อะปาไตต์
  คอรันดัม
  ออโซเคลส
7. นายมนูญร่อนดินที่ซื้อมาด้วยตะแกรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูขนาด 0.01 มิลลิเมตร และไม่พบดินร่วงลงมา ดินที่ซื้อมามีอนุภาคของดินประเภทใด
  ทรายหยาบและทรายละเอียด
  ทรายละเอียดและดินโคลน
  ดินโคลนและดินเหนียว
  ดินเหนียวและทรายละเอียด
8. นายนนทรีเก็บตัวอย่างเกลือที่มีขายตามท้องตลาดมาทดสอบกับน้ำแป้งได้ผลดังตาราง ตัวอย่างเกลือ ผลที่ได้ ก สารละลายสีน้ำเงินเข้ม ข สีไม่เปลี่ยนแปลง ค สีไม่เปลี่ยนแปลง ง สารละลายสีน้ำเงินเข้มข้อใดถูก
  ก และ ง เป็นเลือกสินเธาว์
  ข และ ค เป็นเกลือสมุทร
  ก และ ง เป็นเกลือที่มีไอโอไลต์เป็นองค์ประกอบ
  ข และ ค เป็นเกลือที่มีไอโอไดต์เป็นองค์ประกอบ
9. ข้อใดถูก
  แร่และดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างทดแทนได้
  สัตว์ป่าไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน สังเกตได้จากสัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
  น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป สังเกตได้จากภาวะความแห้งแล้งที่เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
  ทะเลเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ แต่ปะการังในทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน
10. ถ้าต้องการใช้กระจกรถยนต์ชนิดที่ก้นแสงได้และไม่ต้องใช้ฟิล์มกรองแสง โดยกระจกจะเปลี่ยนสีเข้มเมื่อถูกแสงแดดและสีจางลงเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงน้อย จะต้องใช้กระจกที่ผลิตขึ้นในข้อใด
  ใช้แก้วที่ผสมผลึกซิลเวอร์คลอไรด์
  ใช้แก้วที่ผสมออกไซต์ของแมงกานีส
  โดยการพ่นลมเย็นลงบนแผ่นแก้วที่ร้อนจัด
  โดยการประกบแก้ว 2 แผ่นเข้าด้วยกัน แล้วฉาบด้วยเงินบางๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile