วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
  รู้จักปฏิเสธ เมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องพูดดังๆ ว่า “อย่า”
  การอาศัยอยู่ในหอพักคนเดียวและไม่คบเพื่อนต่างเพศ
  หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวสองต่อสองต่างจังหวัดกับเพสตรงข้าม
  หากไปเที่ยวกับเพศตรงข้าม ควรอยู่ในที่ที่เรามองเห้นเพื่อนคนอื่นๆ ไม่ควรดื่มเหล้าหรือเสพสารเสพติด
2. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศได้เหมาะสม
  สายชลกับแฟนสาวนั่งพรอดรักกันในสวนสาธารณะ
  สายขวัญยอมให้เพื่อนชายโอบกอดในโรงภาพยนตร์
  สายป่านยินยอมให้คนรักไปบ้านขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
  สายฟ้าช่วยเพื่อนสาวถือของขระเดินซื้อของตามศูนย์การค้า
3. ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำมากที่สุด
  แนนกับหนุ่ยเล่นเกมออนไลน์กัน
  แนนกับหนุ่ยแชทกันทางอินเทอร์เน็ต
  แนนคุยโทรศัพท์กับหนุ่ยนานมาก
  แนนไปดูหนังกับหนุ่ยรอบดึก
4. ข้อใดเป็นวิธีการผ่อนคลายความต้องการทางเพศที่เหมาะสมที่สุด
  การออกกำลังกาย
  ไปชมภาพยนตร์
  ไปเที่ยวศูนย์การค้า
  การไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน
5. เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงทางเพศควรทำอย่างไร
  ไม่ยอมและต่อสู้สุดฤทธิ์
  ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
  ปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไป
  พูดปฏิเสธ และออกจากสถานการณ์เสี่ยง
6. ประโยชน์ของการมีทักษะการปฏิเสธ คือข้อใด
  ทำแบบทดสอบได้
  แสดงถึงความมั่นใจตนเอง
  ทำให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
  ทำให้รอดพ้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมได้
7. ข้อใดกล่าวถึงสัมพันธภาพได้ถูกต้อง
  เป็นความเกี่ยวเนื่อง หรือสมาคมกับคนอื่น
  ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
  ทำให้รู้สึกอบอุ่น มีความสุข มีชีวิตชีวา
  ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้อง
8. สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น พิธีการหมั้น พิธีแต่งงาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เรียกว่าอะไร
  วัฒนธรรม
  ค่านิยม
  ประเพณี
  วัตถุนิยม
9. วัฒนธรรม คืออะไร
  ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญา
  สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากฝีมือมนุษย์
  สิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
10. ข้อใดเป็นความเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่า “Homosexual”
  พฤติกรรมที่ชอบทั้งสองเพศ
  พฤติกรรมที่สนใจเพศตรงข้าม
  พฤติกรรมผู้ชายแอบชอบผู้หญิง
  พฤติกรรมชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile