ONET วิชา67 การงานอาชีพ

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นายกบ เป็นช่างไม้รับจ้างเครื่องมือที่นายกบไม่จำเป็นต้องใช้ คือ เครื่องมือชนิดใด
2. แม่ให้เด็กชายออมสินไปเก็บใบโหรพาที่แปลงผักสวนครัวหลังบ้าน เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ออมสินจะต้องทำอย่างไร
  ใช้จอบขุด
  ใช้เคียวเกี่ยว
  ใช้ตะกร้อสอย
  ใช้มือเด็ด
3. ถ้านักเรียนต้องการวาดเส้นสีในโปรแกรมวาดภาพ ต้องเลือกเครื่องมือใด
4. ข้อใด ไม่ถูกต้องในเรื่องการใช้บัตรกำนัล และคูปองส่วนลด
  ใช้แทนเงิน
  ทำให้ซื้อของง่ายขึ้น
  ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้
  ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าปกติ
5. ข้อใดเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ช่วยประหยัดน้ำและเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างจาน
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างผักผลไม้
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างรถ
  ใช้น้ำที่เหลือจากการซักผ้า
6. นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกสีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด
7. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดให้ความร้อนมากที่สุด
  เครื่องเป่าผม
  เครื่องซักผ้า
  เครื่องปิ้งขนมปัง
  เตาไมโครเวฟ
8. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดให้ความร้อนมากที่สุด
  เครื่องเป่าผม
  เครื่องซักผ้า
  เครื่องปิ้งขนมปัง
  เตาไมโครเวฟ
9. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้ และหมวดเครื่องมืออุปกรณ

  1-2-3
  2-2-3
  2-2-4
  2-2-1
10. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง ระหว่างอาชีพกับความถนัด

  ก D , ข E , ค B ,ง C , จ A
  ก D , ข E , ค A ,ง C , จ B
  ก A , ข D , ค C ,ง A , จ B
  ก B , ข A , ค C ,ง D , จ E
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile